NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

ANDRÉ KNÜPPEL

ENDRINGSLEDELSE, LEAN
OG TURN AROUNDS

 
André har omfattende og internasjonal erfaring fra ledende og administrative stillinger i ulike bransjer, og holder innsiktsfulle foredrag innenfor spesialfeltene endringsledelse, strategidistribusjon, Lean og turn arounds. Han er kjent for sin positive energi, evnen til å omsette teori til praksis, og en tydelig og inspirerende kommunikasjonsform.

TEMAER FOR KURS OG FOREDRAG

- endringsledelse
- strategidistribusjon
- Lean
- turn arounds


BAKGRUNN

André Knüppel har en excecutive mastergrad fra Universitetet i Gøteborg, og en rekke andre tilleggsutdannelser innen forretning, organisasjon, ledelse, kultur og språk.

Han har ledererfaring fra flere store, internasjonale selskaper i ulike bransjer, eksempelvis Renewable Energy Corporation, Johnson Controls, SAAB Automobile, Racemark Industries og New Store Europe.

André er medforfatter av boken "How to be a Winner in Glocal Management" og styremedlem i et forskningsprosjekt om Lean i moderne norsk arbeidsliv.

 

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.