NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

BARNS HVERDAGSKRISER

 – et praktisk kurs som gir ansatte i barnehage og småskoletrinnet større trygghet i møtet med utfordrende situasjoner i hverdagen.

Mange barn lever med kriser i hverdagen, over kortere eller lengre tid. Eksempler er omsorgssvikt, vold i hjemmet, seksuelle overgrep, samlivsbrudd, utestengelse og mobbing. Disse barnas kriser fører ikke til overskrifter i aviser, eller oppmerksomhet fra krisepsykologer og kriseteam. Barnehager og skoler blir ofte anklaget for å ikke oppdage eller gripe fatt i problemene.

 

Barns hverdagskriser kan ha store konsekvenser for livskvalitet, læring, utvikling og helse. Når barn ikke blir sett og forstått, hindrer det gode relasjoner. Det er viktig for disse barna at barnehage og skole er med på å forebygge skadevirkninger gjennom å avdekke deres krisesituasjon, beskytte dem, og bidra til at barna og familien får hjelp. Ansatte i barnehage og skole er også her viktige i barnas liv.

 

Det kan være utfordrende for de ansatte å forstå årsaken til de ulike tegnene barna viser. Vi ønsker velkommen til et kurs for å hjelpe ansatte i barnehage og småskoletrinnet i møtet med disse hverdagskrisene.

 

Vi tar for oss følgende temaer:

• Konsekvenser av barns hverdagskriser

• Hvordan forebygge hverdagskriser?

• Hvordan oppdage barn som opplever hverdagskriser?
  Tegn hos barn og foresatte, og i relasjonen mellom dem

• Hvordan håndtere situasjonen?

• Aktuelle hjelpetiltak for barn og foresatte

• Kompetanseheving i barnehagen/skolen

 

Kurset er svært praktisk rettet. Det veksles mellom foredrag, bruk av case og erfaringsutveksling.

Målgruppe: ansatte i barnehage, på småskoletrinnet og i SFO.


Personalomsorg AS har spesialisert seg på kriseberedskap og krisehåndtering i barnehage og skole. Vi har utarbeidet aktuelt hjelpemateriell i Kriseperm for barnehagen/grunnskolen og Kriseportalen.no.

 

Kursholder
Trygve Ebbesvik er daglig og faglig leder i Personalomsorg AS. Han er ekspert på håndtering av kriser, og har lang erfaring med arbeid for barnehager, skoler, barnevern og familievern. Spesielt er han kjent for sin evne til å håndtere vanskelige situasjoner ved hjelp av en praktisk tilnærmingsmåte som ivaretar alle involverte.

 

Trygve er anerkjent for sine konkrete og praktiske kurs, ispedd lun humor og stort engasjement. Deltakerne gir tilbakemeldinger om svært godt utbytte, og en inspirerende kursholder som gir mye av seg selv og sin lange erfaring.


TID OG STED

 

 

17.04.18: BERGEN
Radisson Blu Bryggen

24.04.18: OSLO
Park Inn Oslo

 

INFORMASJON

 

Tidsramme: 10.00–15.00

Pris: kr 1990,- (inkl. lunsj)

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 70 24 50 60 eller e-post: kontakt@foredragsformidling.no