NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

BJARNE BERG WIG

EN AV NORGES FREMSTE
RESSURSER INNEN LEDELSESKVALITET

 
Bjarne er en av Europas mest praktisk erfarne rådgivere innen ledelse, og en svært dyktig og ettertraktet internasjonal taler. Han regnes som en av Norges fremste ressurser innen ledelseskvalitet, og har skrevet flere bøker innen fagområdet. Han underviser på høgskolenivå og er en populær foredragsholder på lederkonferanser over hele verden.

KURS- OG FOREDRAGSTEMAER

- LEAN: Leadership for learning organisations
- Kvalitetsledelse
- Ledelse
- Lagutvikling
- TQM


BAKGRUNN

Bjarne Berg Wig er utdannet innen kvalitetsledelse fra USA og Japan.

Han har en bred erfaringsbakgrunn som faglært industriarbeider, soldat, fagforeningsleder, idrettsmann, lokalpolitiker, industrileder og fasilitator.

Han har jobbet i ulike posisjoner for Norsk Hydro, og er grunnleggeren av TQM Center Norway. I tillegg har han flere verv innen ulike organisasjoner og fagforum.

Bjarne er forfatter av flere bøker innen temaene ledelse og lagbygging.

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.