NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

BJØRNAR BRÆNDELAND

EN AV NORGES FREMSTE
RESSURSPERSONER INNEN
FOREBYGGENDE HELSE

Bjørnar er regnet som en av Norges fremste ressurspersoner innen forebyggende helse, og med en unik formidlingsevne foreleser han om helsefremmende lederskap og psykososiale faktorers betydning for motivasjon, innsatsevne, helse og produktivitet. Et fyrverkeri av en foredragsholder!

FOREDRAG

Omstilling og endringsprosesser
84% av alle større endringsprosesser mislykkes. Brændeland presenterer nøkkelfaktorer som må til for å skape gode endringsprosesser og minimalisere de negative konsekvensene av nedbemanningsprosesser. Foredraget bygger på internasjonal forskning og hans egne erfaringer som svært sentral aktør i bankverdenens omstillings- og nedbemanningsprosesser.

Fra sykefravær til langtidsnærvær: bedret helse og økt produktivitet
Dr. Brændeland tar for seg mekanismene i sykefraværet. Han viser hvordan sykdom og sykefravær ofte ikke står i forhold til hverandre. Sykdom er noe du kan bruke som alibi for å være borte fra jobb, eller du kan gå på jobb til tross for sykdom. Føler du deg behøvd, sett, akseptert, forstått og husket, i tillegg til gode kolleger og interessante arbeidsoppgaver, skal det mye til for at du er borte selv med litt sykdom og vondt. Men har du en sjef som gir blaffen i deg, som overser deg og ikke involverer deg, så bruker du sykdommen som et alibi til å være borte. Sykdommen er den samme og objektiv nok, enten du er på jobb eller ikke. Spørsmålet er hva du bruker sykdommen til. Her kommer bedriftskultur og lederholdninger inn som avgjørende mekanismer. Det er disse mekanismer, holdninger og verdier Brændeland belyser i sitt foredrag.

Motivasjon og stressmestring i endringstider
Hvordan få medarbeiderne til å gløde sammen? Tar for seg moderne stress og faktorer som utløser det. Stress er ikke bare avhengig av de ytre stressutløsende faktorer. Like viktig er det med hvilken indre kraft, styrke og opplevelse av hjelp og støtte du møter disse stressbelastningene med. Han viser hvordan det ikke er så farlig å stå på når du opplever situasjonen som inspirerende og lystbetont. Det er når den er negativ den får helsemessige negative konsekvenser. Hvilke faktorer skaper dette velbefinnende under en arbeidsdag? Han tar for seg den internasjonale forskning innen "Wellbeing at work" med dets enorme konsekvenser for mennesker og organisasjoner.

BAKGRUNN

Bjørnar Brændeland har to ganger blitt nominert til "Årets taler" av Institute for International Research. Han har lang erfaring fra internasjonal forskning innen endringsprosesser i europeisk næringsliv, og er tidligere konsernoverlege i Nordea. Han har stor tyngde som fagperson, stort engasjement og en unik formidlingsevne. Det har gjort ham til en meget populær foredragsholder internasjonalt, hvor han foreleser om helsefremmende lederskap og psykososiale faktorers betydning for motivasjon, helse og produktivitet.

Han er utdannet spesialist i allmennmedisin, arbeidsmedisin og yrkeshygiene, katastrofemedisin, krisepsykiatri, kriminalpsykiatri, og har erfaring fra sykehus, allmennmedisin, bedriftshelsetjeneste og syv år som fengselsoverlege i Ullersmo landsfengsel.

Han er grunnlegger og nåværende leder av Forum for psykososialt arbeidsmiljø i Norge. I tillegg har har en rekke verv i internasjonale organisasjoner og fagmiljøer, og har utviklet leder- og arbeidsmiljøprogrammer.

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.