NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

CHRISTIAN KAMHAUG

DIGITALE MEDIER,
KOMMUNIKASJON OG REISELIV

 
Christian er kommunikasjonsrådgiver, og snakker engasjert om sosiale og digitale medier, teknologi, reiseliv, kommunikasjon og trender. Han har også forelest på ulike høgskoler og universiteter i inn- og utland.

FOREDRAGSTEMAER

• Sosiale medier
• Hvordan kan nettopp din bransje utnytte sosiale medier?
• Krisekommunikasjon
• Krisekommunikasjon i sosiale medier
• Den sosiale turisten – sosiale medier for reiselivet
• Blogg
• Presentasjonsteknikk
• Ny teknologi
• Hvordan ny teknologi endrer det morderne reiseliv
• Kundemøtet
• Digitale trender

Christian lager skreddersydde foredrag, workshops eller kurs til din bedrift eller organisasjon. Han er også tilgjengelig for halv- og heldagskurs, eller som moderator eller innleder i panel.
Christian gjør sine foredrag på enten norsk eller engelsk – eller på et Skavlandsk svorsk om det er svensker i salen.

BAKGRUNN


Christian Kamhaug er utdannet siviløkonom, og jobber i dag som kommunikasjonsrådgiver.

Som foredragsholder har han blant andre WWF Norge, Kirkens Nødhjelp, Dagbladet, NHO reiseliv, Abelia og Forskningsrådet på kundelisten. Han har også vært gjesteforeleser på BI, Markedshøyskolen, Høgskolen på Lillehammer og ved Universitetet i Tromsø.

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.