NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

FRODE DALE

FØRSTEGANGSLEDELSE
OG LEDERSKIFTER

Frode er en svært erfaren rådgiver, forfatter, kurs- og foredragsholder, og har spesialisert seg på førstegangsledelse, lederskifter og lederutvelgelse. Han er svært opptatt av at ledere får trening i det de skal gjøre. Teorier er slik sett et viktig, men ikke tilstrekkelig utgangspunkt for målrettet og effektiv lederatferd.

FOREDRAG

- På randen av ledelse – fra fagperson til førstegangsleder (2–3 timer)
- Mellom to sjefsstoler – hvordan håndtere egne og andres lederskifter (2–3 timer)
- Fra headhunting til hearthunting – hvordan jobbe helhetlig med rekruttering (2–3 timer)
- Ledelse i praksis – fra begrep til grep (2–3 timer)
- Å være leder for ledere (2–3 timer)

Foredragstemaene kan også leveres som treningskurs på 2–4 dager.


ØVRIGE KURS

En leders basiskompetanse
- en leders selvforståelse
- en leders kommunikasjonsforståelse
- veilederrollen i lederrollen
- lederen som konflikthåndterer
- lederen som teamansvarlig
- ledelse og stressmestring
- organisasjonsforståelse i praksis
- arbeidsgiverrollen i lederrollen
- lederen som rekrutteringsansvarlig
- lederskifter – faser, roller og ansvar
- leder- og ledelsesteorier i praksis
- leder- og ledelsesutvikling – roller og ansvar

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

BAKGRUNN

Frode Dale har bakgrunn fra Forsvaret, og har spesialutdannelse innen leder- og organisasjonsutvikling.

Han har vært heltidstillitsvalgt og hovedansvarlig for leder- og organisasjonsutviklingen i Hæren.

Siden 1998 har han vært rådgiver og kursholder.

Han har skrevet en rekke bøker, artikler og rapporter om lederrollen.