NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

IRMELIN DRAKE

ENDRINGSLEDELSE,

KVINNER OG LEDERSKAP,
LEDELSE

Irmelin Drake (PhD) er en kunnskapsrik fagperson og engasjert foredragsholder på ledelsesfeltet.  Til daglig jobber hun med undervisning og forskning innen temaområdene strategisk ledelse, endringsledelse & innovasjon, coaching & ledelse, lederutvikling, og kvinner & lederskap. 

Fantastisk innsiktsfull, stimulerende og ekte foreleser. Student
En særdeles inspirerende foreleser. Student

Irmelin har i mange år vært ansvarlig for å geleide flere hundre ledere og ledertalenter gjennom såkalte executive studies innen coaching og ledelse og endringsledelse på bachelor- og masternivå ved Norges nest største høyskole. Gjennom casemetodikk og studentenes refleksjonsoppgaver har hun fått nær kjennskap til de ledelsesutfordringer som berører ledere i praksis, og erfaring i å vurdere hva slags teori og fagkunnskap som er mest anvendelig i ulike ledelsessituasjoner.  Hun hadde i tillegg  ansvaret for å koordinere etableringen av en master i innovasjon og ledelse i 2013, og har hatt det faglige lederansvaret for denne frem til våren 2016.  Irmelin har også selv variert ledelseserfaring, i tillegg til å ha vært gründer og selvstendig næringsdrivende i en årrekke.
I tillegg til å trives på ‘scenen’ som foredragsholder er Irmelin en dyktig fasilitator og prosesskonsulent som gjerne gjennomfører workshops eller rigger små seminarer innen spesifikke ledelsestemaer.  Hun er også en dyktig debattant som gjerne selv stiller i paneler, eller leder faglige samtaler mellom andre aktører.  

FOREDRAGSTEMAER

- endringsledelse
- innovasjon
- strategisk ledelse
- ledelse er endring
- coaching og ledelse
- lederutvikling
- kvinner og lederskap
- sosial innovasjon

BAKGRUNN

Irmelin Drake jobber som Assc. Professor (PhD) i ledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun er forfatter og spaltist, og som foredragsholder har hun vært aktiv i en årrekke, også internasjonalt.

Hun er medansvarlig for utviklingsprosjekter som Female Future (NHO), Gjennomslag - kvinner i kommunal toppledelse (KS), Top 10 (innvandrere som har lykkes i norsk arbeidsliv), Leadership Foundation og Vinnerkonferansen.

Irmelin har medforfattet flere bøker om ledelse, og var i en årrekke fast spaltist i Ukeavisen Ledelse. Høsten 2016 publiserer hun ukentlige kapitler fra boken "A dream comes through" på wtmagazine.no.

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.