NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

JØRN KIPPERSUND

OPPGAVEMESTRING,
GOD INTERNKOMMUNIKASJON
OG EFFEKTIV ARBEIDSFLYT

Jørn lærer deg innbokskontroll, delekultur og møtekontroll. Dette bringer virksomheten din bort fra informasjonskaos, til oppgavemestring, god internkommunikasjon og effektiv arbeidsflyt. Den populære metodikken hans er benyttet i blant annet NRK, Norsk Tipping og Rolls Royce.

"Jeg følger nå konsekvent reglene til Kippersund, og livet har blitt mye enklere."
Elin Ørjasæter, forfatter og foredragsholder

"Jørn leverer alltid som foredragsholder, og vi anbefaler alle våre ansatte å bruke innbokskontroll." Jostein Magnussen, Netlife Research

"
Jørn holdt årets nyttigste bedriftsinterne kurs for oss. Metoden Innbokskontroll har gjort oss mer bevisste på hvordan vi prioriterer oppgaver og disponerer tiden vår."
Nina Bjerkrem-Hanssen, Prokom


FOREDRAG OG WORKSHOPS

Innbokskontroll
Dette er Jørns egenutviklede metode for mestring av oppgave- og informasjonsstrøm, som gjør at du unngår informasjonskaos og stress for at oppgaver glipper.
Foredraget egner seg for virksomheter eller organisasjoner som lider under informasjons-overload, der medarbeidere opplever at mengden e-post er uhåndterlig og legger en demper på produktivitet og arbeidsflyt.
Når det arrangeres workshops, munner undervisningen og gruppearbeidet ut i en “slik kommuniserer vi i vår organisasjon”-plakat, etter å ha diskutert en tilpasning til den aktuelle bedriften/organisasjonen.

Foredraget om Innbokskontroll kan tilpasses alt fra én time til en workshop med gruppearbeid på til sammen 3 timer.

Møtekontroll
Et foredrag for virksomheter eller organisasjoner som opplever at det går med for mye tid til møter, og hvor møtene ofte blir ineffektive. Om man velger en utvidet variant med workshop og gruppearbeid, kan også dette munne ut i en plakat med “slik er møtekulturen i vår organisasjon.”
Foredraget om Møtekontroll kan tilpasses fra 30 minutter til en workshop med gruppearbeid på 2 timer.

Kunnskapsdeling
Ved å dele fremfor å sende, fremmer du kunnskapsdeling, bedre prosjektarbeid og informasjonsflyt.
Foredraget handler om hvordan de ansatte i en virksomhet bedre får ta del i hverandres kunnskap, mens man samtidig ivaretar innbokskontrollen og unngår informasjons-overlaod. Dette foredraget kan tilpasses fra 30 til 60 minutter.
Til sammen kan undervisning i disse tre temaene utgjøre alt fra èn times foredrag til dagsseminar. Jørn tilbyr også oppfølging i etterkant av foredrag/seminar.
For større virksomheter kan det være hensiktsmessig å få formidlet metoden trinnvis der man starter med ledergruppen. Dette for å sikre at de nye kommunikasjonsvanene er tilpasset bedriften, og for å gi de ansatte trygghet på dette når de får formidlet metoden i neste omgang.


FILMER

Jørn holder foredrag under IT-forum i Sogn og Fjordane (40 minutter)

Presentasjon fra Webdagene 2011 (7 minutter)
FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

BAKGRUNN

Jørn Kippersund er lege, med spesialitet i allmennmedisin og tilleggsutdanning i kognitiv terapi. Han har lang erfaring som fastlege og sjef for interkommunal legevakt.

Han er mannen bak metoden Innbokskontroll, og har de siste årene jobbet som kurs- og foredragsholder.