NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

JUNE KRISTIN LIMA BRU

SAMARBEID SOM SKAPER
LØNNSOMHET OG UTVIKLING

MENNESKEVERD I LEDELSE
June er forfatter av "Den norske ledelsesmodellen". Norsk næringsliv er lønnsomt og har hatt en eventyrlig vekst de siste 60 årene. En viktig bit er hvordan disse foretakene ledes. Modellen legger vekt på likeverd, rettferdighet, medbestemmelse og åpenhet, og tillit er en sentral faktor. En bedriftskultur bygget på disse elementene vil bidra til verdiskaping, vekst og utvikling samt en bedre bunnlinje.

Tilbakemeldinger hun har fått fra deltakere, er "utrolig interessant", "spennende", "tankevekkende", "inspirerende", "ikke tenkt på det på denne måten før. Så bra!", "fantastisk foredrag". Hun opplever at deltakerne lærer noe nytt som de kan ta med seg videre i sitt arbeid.

June tilbyr også foredrag innen:
- motivasjon
- bruk din intuisjon som leder
- lederrollen
- konflikthåndtering: skjær gjennom og skap endring!
- hvordan bygge en god, solid og lønnsom bedriftskultur
- utvikling av selvkontroll som leder. Holde hodet kaldt og hjertet varmt.
- verdighetskurs

Inspirasjon kombinert med kvalitet gir innhold med verdi, lærdom og nytte.
Alle hennes foredrag holdes også på engelsk, og hun skreddersyr etter ønske.

BAKGRUNN


June Kristin Lima Bru er høgskoleutdannet innen økonomi, administrasjon, ledelse og coaching. Hun har 20 års ledererfaring på topp- og mellomnivå fra ulike bransjer som salg og service, olje, finans, eiendom og byggebransjen, og har bred erfaring fra internasjonal virksomhet innen både olje og finans (Geco/Schlumberger og Pareto). Siste årene i Pareto-konsernet satt hun sammen med hovedeier Svein Støle i styret i datterselskapet Pareto PPN.

Hun har i tillegg 10 års erfaring fra humanitært arbeid gjennom egen hjelpeorganisasjon i årene 1999-2009. Hun er grunnlegger av Norsk lederkonferanse på Jæren og forfatter av "Den norske ledelsesmodellen". June er også samarbeidspartner i Global Dignity Rogaland, et samarbeidsprosjekt mellom Global Dignity Norge, Rogaland Idrettskrets og Norsk Ledelse.

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.