NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

KATHRINE JØLLE WATHNE

PRESENTASJONSTEKNIKK
OG EFFEKTIV BRUK AV PC

 
Kathrine er foreleser og kursholder i næringslivet innen fagene markedsføring, salg, kundepleie, presentasjonsteknikk, kommunikasjon, bedriftsetablering og IKT-fag. Hun har mer enn 20 års erfaring som IT-instruktør, og tilbyr kurs innen bruk av alle applikasjoner i Microsoft Office, sosiale medier og presentasjons-teknikk. Hun holder foredrag på norsk og engelsk.


"Skape har benyttet tjenester fra Kathrine Jølle Wathne siden etableringen i 2007, og er meget tilfreds med samarbeidet vi har hatt i denne perioden og fremdeles har"
Skape: etablerersenteret for Rogaland

"Som kursleverandør er vi helt avhengige av dyktige kursledere innen flere områder. Gjennom flere år har vi benyttet oss av Kathrine som kursleder i både Excel, PowerPoint, Outlook, Word og Datakortet. Tilbakemeldingene fra deltakerne er utelukkende positive, og Kathrine får toppscore gang på gang!"
Positiv opplæring

"Vi anser det som et godt kurs i presentasjonsteknikk, med tanke på både kursholder og innhold. Innholdet var spennende, med en flott start på pedagogikk, psykologi og avslutning på tekniske hjelpemidler og gode ideer/tips."
Haugaland & Sunnhordland opplæringskontor for el-fag


FOREDRAG OG KURS

Få frem budskapet
Hvordan kan man gjøre presentasjoner spennende, engasjerende og levende for å inspirere publikum?
Gode presentasjoner handler om å få frem det riktige budskapet. Gode presentasjoner handler om å presentere budskapet som en historieforteller. Muntlige presentasjoner er en utfordring for mange, både når det gjelder selve gjennomføringen av presentasjonen og bruk av tekniske hjelpemidler. Kurset tar for seg hvordan man tilpasser presentasjonen til ulike målgrupper, og hvordan man kan lære seg teknikker for å mestre kroppsspråk og håndtere nervøsitet. I tillegg tar man for seg hvordan selve presentasjonen bør bygges opp, og hvordan man kan bruke PowerPoint på en effektiv måte for å engasjere publikum.
Teknisk bruk av PowerPoint er altfor ofte tilknyttet bruk av kjedelige lysbilder med punkter, som i dag ikke lenger imponerer publikum. På kurset blir det en gjennomgang i hvordan man ved bruk av få ord lager presentasjoner som understøtter budskapet på en elegant måte ved hjelp av grafikk, filmer og animasjon. Når man mestrer riktig bruk av PowerPoint, vil det være mye lettere å lage presentasjoner som begeistrer publikum!

Forenkle hverdagen og spar tid i Microsoft Office
Lær ferdighetene som trengs for å få fullt utbytte av Microsoft Office.
De fleste bedrifter benytter seg av arbeidsverktøy som Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Visio, OneNote og andre Office-produkter fra Microsoft. Undersøkelser viser likevel at de fleste jobber ineffektivt i disse programmene, noe som fører til mangfoldige timer med tapt tid i arbeidshverdagen. Kathrine gir kurs som viser hvordan man kan jobbe mer effektivt når det gjelder bruk av PC som verktøy.
Målet er å gi kursdeltakere innsikt i hvordan man kan jobber smart og tidsbesparende. I Office-pakken ligger det store muligheter for de fleste, men mange kan kun det grunnleggende. Kurset tilpasses etter kundens behov, slik at den enkelte lærer å utnytte mulighetene og redskapene som faktisk finnes, og jobbe smartere i de aktuelle programmene. Målet er å gi kursdeltakeren svært god mestringsevne i alle de spennende verktøyene som ligger i Office, noe som vil frigi tid til andre oppgaver i bedriften.

ANDRE TEMAER
- Praktisk bruk av sosiale medier for bedrifter

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

BAKGRUNN

Kathrine Jølle Wathne er utdannet handelsøkonom fra Oslo handelshøyskole.

Hun har i flere år jobbet som foreleser og kursholder i næringslivet.

Kathrine jobber også som web-konsulent, med oppdatering av websider og sosiale medier.