NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

KJARTAN EIDE

KJETIL & KJARTANS
TIPS MOT MOBBING

Kjartan mestrer den fine balansen mellom innsikt, humor og alvor, og holder svært engasjerende og populære foredrag om mobbing. Laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med mobbeforskere, gir forestillingen Kjetil & Kjartans tips mot mobbing en innføring i hvordan man kan redusere mobbing i skolen – som både skaper engasjement, inspirasjon og ettertanke.

"Dette kan vi anbefale til andre, det må bli terningkast seks!"
Simen og Olai, Risør, til Aust Agder blad

"Et veldig bra show! Det var både interessant og artig, med humor og alvor."
Elevrådsformann ved Bingsfoss ungdomsskole

"Jeg digger det showet!"
Elev på Stabæk videregående skole til Budstikka


FOREDRAG

For elever på 5.-10. trinn:
Live presentasjon av "Kjetil og Kjartans tips mot mobbing". En underholdende og fengende gjennomgang av ni tips om hvordan elevene kan bidra til å minske mobbingen. Forestillingen er nær, direkte og skaper refleksjon hos både elever og lærere.
Temaer:
- Bruk selvironi fremfor å dumme ut andre.
- Få et kick av å hjelpe dem som blir mobbet.
- Føl deg trygg nok til å være sammen med dem som er alene.
- Hvis noen blir baksnakket, endrer du tema.
- Vit av mobbing aldri glemmes.
- Vold skal politianmeldes. Skolegården er intet unntak.
- Mobbing er ikke en konflikt, men et overgrep.
- Uten tilskuere forsvinner mye av mobbingen.
- Verdsett at folk er forskjellige.

For elever i videregående skole:
En tilpasset variant av grunnskoleforestillingen.

Foreldremøter (kveld):
Presentasjon av opplegget "Foreldre mot mobbing". På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med mobbeforskere og FUG (Foreldreutvalget for grunnskolen) har Kjetil og Kjartan laget et opplegg for foreldresamarbeid mot mobbing. Forestillingen byr på konkrete tips om hva foreldrene kan gjøre for å forebygge mobbing – både på skolen og i fritiden. Forestillingen er også en gjennomgang av fakta og myter om mobbing.

For lærere og skoleledere: Mobbing i skolen
Inspirasjonsforedrag som tar utgangspunkt i eget arbeid mot mobbing og for trivsel. Det blir også en gjennomgang av mobbing som fenomen – myter og fakta.

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

BAKGRUNN

Kjartan Eide er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo, og har lang erfaring som lektor.
Gjennom foredrag og skoleopplegg, utviklet i samarbeid med mobbeforskere og på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, har han jobbet mye mot mobbing i skolen.

Han er grunnlegger av
Trivselsprogrammet, et landsomfattende aktivitetsprogram for friminuttene.
Kjartan er i tillegg kjent som komiker gjennom humorprogrammene “Kjetil og Kjartan Show” på TV og radio.