NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

KJETIL TVEIT HASSELBERG

VIT AT MOBBING ALDRI GLEMMES!
GODE HJELPERE GLEMMES HELLER ALDRI.

Kjetil er en sterk formidler, og med sin fine balanse mellom innsikt, humor og alvor holder han svært engasjerende og populære foredrag om mobbing. Laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med mobbeforskere, gir forestillingen Kjetil & Kjartans tips mot mobbing en innføring i hvordan man kan redusere mobbing i skolen – som både skaper engasjement, inspirasjon og ettertanke.

"I dag fikk alle eideelevene en solid dose mot mobbing. Reisende foredragsholder Kjetil Hasselberg tok for seg temaet på en artig måte og fikk gehør som ga gjenlyd i aulaveggene på ungdomsskolen. –Ta va’ fole bra, slår fagsjef oppvekst Kim Atle Kvalvåg fast." Romsdals Budstikke

"Et veldig bra show! Det var både interessant og artig, med humor og alvor."
Elevrådsformann ved Bingsfoss ungdomsskole

"Jeg digger det showet!"
Elev på Stabæk videregående skole til Budstikka


FOREDRAG

For elever på 5.-10. trinn:
Live presentasjon av "Kjetil og Kjartans tips mot mobbing". En underholdende og fengende gjennomgang av ni tips om hvordan elevene kan bidra til å minske mobbingen. Forestillingen er nær, direkte og skaper refleksjon hos både elever og lærere.
Temaer:
- Bruk selvironi fremfor å dumme ut andre.
- Få et kick av å hjelpe dem som blir mobbet.
- Føl deg trygg nok til å være sammen med dem som er alene.
- Hvis noen blir baksnakket, endrer du tema.
- Vit av mobbing aldri glemmes.
- Vold skal politianmeldes. Skolegården er intet unntak.
- Mobbing er ikke en konflikt, men et overgrep.
- Uten tilskuere forsvinner mye av mobbingen.
- Verdsett at folk er forskjellige.

For elever i videregående skole:
En tilpasset variant av grunnskoleforestillingen.

Foreldremøter i skole og barnehage (kveld):
Presentasjon av opplegget "Foreldre mot mobbing". På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med mobbeforskere og FUG (Foreldreutvalget for grunnskolen) har Kjetil og Kjartan laget et opplegg for foreldresamarbeid mot mobbing. Forestillingen byr på konkrete tips om hva foreldrene kan gjøre for å forebygge mobbing – både på skolen, i barnehagen og i fritiden. Forestillingen er også en gjennomgang av fakta og myter om mobbing.

For lærere og skoleledere: Mobbing i skolen
Inspirasjonsforedrag som tar utgangspunkt i eget arbeid mot mobbing og for trivsel. Det blir også en gjennomgang av mobbing som fenomen – myter og fakta.

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

BAKGRUNN

Kjetil Tveit Hasselberg er utdannet cand.philol fra UiO. Han har lang bakgrunn i skolen som lektor, sosiallærer og undervisningsinspektør.
Gjennom foredrag og skoleopplegg, utviklet i samarbeid med mobbeforskere og på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, har han jobbet mye mot mobbing i skolen.

Han er grunnlegger av
Trivselsprogrammet, et landsomfattende aktivitetsprogram for friminuttene. Han har også utviklet en rollespill-app til bruk i engelskundervisning.
Kjetil er i tillegg kjent som komiker gjennom humorprogrammene “Kjetil og Kjartan Show” på TV og radio.