NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

6 TIPS FOR BEDRE KOMMUNIKASJON I BEDRIFTEN

Det er utfordrende å være bevisst på alle områder der kvaliteten på kommunikasjonen kan påvirke ansatte, ledelse, kunder
– ja, hele virksomheten – og være en avgjørende faktor for både arbeidsmiljø og resultater. Vi vil gi noen tips om hva de vellykkete bedriftene er flinke til, både internt og utad:

 

1. Se, lytt, løft hverandre frem!

Hvordan ønsker dere å ha det på arbeidsplassen? Har dere en kultur for at den enkelte blir sett, får komme til orde og blir lyttet til? Dere bør i fellesskap definere noen grunnleggende verdier som deretter etableres i den daglige tankegangen hos medarbeiderne. På denne måten kan hverdagskommunikasjonen bidra til at alle i bedriften kjenner seg respektert, og at dere bygger et team som er opptatt av å gjøre hverandre gode.

 

2. Unngå informasjonskaos!

Er innboksen stappfull, og mye av dette er informasjon som egentlig ikke angår deg? Er de interne møtene ineffektive og tidkrevende i en ellers travel hverdag? Det finnes gode metoder for å få kontroll på dette! En bedre kultur for møtevirksomhet, kunnskapsdeling og informasjonsstrøm vil hjelpe de ansatte til oppgavemestring, bedre internkommunikasjon og mer effektiv arbeidsflyt. Sannsynligvis vil det senke stressnivået også.

 

3. Dropp fordommene – lær å forstå hverandre!

At mennesker med ulik bakgrunn og kultur tenker og handler forskjellig, er både naturlig og uunngåelig. Men gjør dette kommunikasjonen vanskelig på arbeidsplassen eller overfor internasjonale kunder og samarbeidspartnere? Og har du tenkt på hvordan andre oppfatter deg?

På tross av kulturforskjeller kan man heldigvis lære seg å kommunisere effektivt med mennesker og unngå konflikter. Men det krever kanskje at du må riste løs både egne fordommer, jantelov og begrensende tankemønstre.

 

4. Utnytt muligheten når du har ordet!

Enten du har en viktig presentasjon, forhandler med en leverandør, eller prøver å lande tidenes salg: Du ønsker å fremstå profesjonell og inspirerende, oppnå gode resultater, og nå frem med din argumentasjon – samtidig som du utvikler gode og varige relasjoner. Det finnes effektive metoder for å få budskapet til å feste seg hos tilhørerne, og gjennom forhandlingsteknikk kan du lære å håndtere selv vanskelige

og destruktive motparter.

 

5. Få ut bedriftens digitale potensial!

Sliter du med å nå målgruppen din? Har du et budskap som hadde fortjent en større rekkevidde? Riktig bruk av digitale kanaler som nettsted, blogg og sosiale medier kan være en kraftfull suksessformel – hvis du gjør det riktig. Her kan du også gjøre mye av arbeidet selv, uten store kostnader, men det krever at du skaffer deg en grunnleggende forståelse for hvordan disse kanalene virker og utvikler seg. Og så er det selvsagt effektivt med noen konkrete ekspertråd på toppen!

 

6. Tiltrekk deg de som er flinke!

Sliter du med at dyktige ansatte ser på virksomheten som et springbrett videre, og at det er vanskelig å tiltrekke seg de mest interessante? Gjennom en målrettet strategi og kommunikasjon, såkalt employer branding, kan du gjøre virksomheten mer attraktiv. Det starter med å lage en genial stillingsannonse, skaffe deg kunnskap om hva som frister yngre arbeidstakere, og lage en strategi som bidrar til at eksisterende ansatte blir mer fornøyde og yter mer.

 

 

ØNSKER DU Å LÆRE MER? HER ER NOEN AV NORGES FREMSTE FOREDRAGSHOLDERE OM DISSE TEMAENE:

 

Synneva Erland

Lagbygging og verdier, tverrkulturell kommunikasjon 
presentasjonsteknikk

Les mer

 

Pellegrino Riccardi

Kulturell kommunikasjon, presentasjonsteknikk, forhandlingsteknikk
Les mer

 

Hans Petter Nygård-Hansen

Sosiale og digitale medier, strategisk kommunikasjon


Les mer

 

Aina Lemoen Lunde

Sosiale medier, PR og merkervarebygging, presentasjonsteknikk
Les mer

 

Jørn Kippersund

Internkommunikasjon, arbeidsflyt, møtekultur

Les mer

 

Hans Petter Stub

Employer branding, LinkedIn

Les mer