NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

MICHAL SOLHEIM

NETTVETT OG
DIGITAL MOBBING

Michal holder etterspurte foredrag om nettvett og digital mobbing. Han er engasjert, ærlig og personlig, og mot ungdommene er han direkte, og kaller en spade for en spade. Hovedbudskapet til de voksne er at deres deltakelse i de unges nettverden er viktig og riktig. Han gir konkrete og realistiske eksempler, blant annet gjennom bruk av film.

"Foredraget traff meg midt i hjertet."
Tilhører ved Meløy videregående skole

"Michal inviterte oss inn i en digital verden, hvor han med bilder, film og fortellinger fikk fortalt hva digitale medier kan gjøre med oss selv og andre.  Med sitt engasjement og sin kunnskap fikk han vist noe av råskapen som formidles og som kan være med på å ødelegge liv (...) Det var et foredrag som satte fotspor og som flere uttrykte var utrolig nyttig for eget arbeid."
Marit Tveraabak, lektor, Universitetet i Nordland


FOREDRAG

Nettvett og digital mobbing
Michal ønsker med foredraget å:
- skape refleksjon og dialog
- gi råd om forebyggende arbeid mot nettmobbing
- sette enkeltpersonen i fokus
- bevisstgjøre og ansvarliggjøre
- belyse aktuelle temaer som angår ungdoms digitale hverdag

Noen temaer:
- Digitale medier – fordeler og utfordringer
- To liv – to verdener
- Internett, holdninger og oppførsel
- Publisering av innhold på nett
- Manipulering og misbruk av bilder og film
- Hvordan kan ditt digitale liv ødelegge for deg og andre
- Digital mobbing og konsekvenser
- Digitale spor

Mottoet for foredraget er: Du er løsningen!
Foredraget tilpasses elever på mellomtrinn, ungdomstrinn, videregående skole, universitet/høgskole og foresatte.

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

BAKGRUNN

Michal Solheim er til foredragsholder og kurs- og kundeansvarlig hos OPUS Hadsel.

Han har i mange år jobbet med temaer som digital mobbing, personvern, trygg nettbruk og dataspill, og har lang erfaring fra arbeid med ungdom og i skolen.

Han har også et formelt samarbeid med Barnevakten.no.