NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

MORTEN TØNNESEN

FILOSOFI, ETIKK
OG KOMMUNIKASJON

Morten er filosof og forsker, og er vant til å jobbe tverrfaglig. Han jobber til daglig som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Morten er en flink formidler, liker å utfordre tanken, og som filosof har han naturligvis et svar på det meste!


FOREDRAG

Antropocen – menneskets tidsalder
De siste årene har stadig flere innen vitenskapen begynt å bruke begrepet “Antropocen” – menneskets tidsalder. I denne epoken har mennesket blitt en kraft av geologiske dimensjoner, på linje med naturkreftene. Vi dominerer verdens landskaper, og bestemmer livsvilkårene for de fleste levende vesener. Dette foredraget gir en innføring i vår tids globale økologi – hvordan livet på kloden arter seg i dag.

Etikk fra A til Å
Etikk er læren om moral. Alle har en moral, men ikke alle har en etikk. Ved å bli mer bevisst på etiske spørsmål kan du lære noe om hvordan dine handlinger får konsekvenser for andre, og om hvordan andre vurderer deg.

Filosofihistorien på 1-2-3
Dette foredraget gir en kort innføring i de siste 2500 års filosofihistorie. Høydepunkter i tenkningens historie fremstilles her på en både underholdende og poengtert måte. Lærerikt, tankevekkende og morsomt.

Tegn på god kommunikasjon
Fagfeltet semiotikk handler om tegn, det vil si alt som betyr noe. Semiotikk er det viktigste faget som tar for seg kommunikasjon, som handler om å formidle budskap mellom to eller flere parter. Det å kommunisere på en god måte er viktig for enhver bedrift og virksomhet.

Vekstøkonomiens fremtid
Basert på statistiske data fra IMF for de siste 2–300 år presenterer dette foredraget fremtidsscenarier frem til år 2300. Hva er vekstøkonomiens fremtid? Hvor lenge er det realistisk at dagens globale vekstrate kan fortsette, gitt miljøproblemer og andre utfordringer?


MORTEN TILBYR OGSÅ:

Q & A
Dere spør, filosofen svarer. Tema kan om ønskelig bestemmes av oppdragsgiver. Eller: Filosofen spør – enten salen, eller en leder eller medarbeider. Sistnevnte format er særlig egnet til å bruke f.eks. en halvtime av et konferanseprogram til å utforske bedriftens eller medarbeideres selvforståelse.

FAQ
Filosofen svarer – og stiller her også spørsmålene, nærmere bestemt noen av de vanligste filosofiske spørsmålene: Hva er meningen med livet? Hvordan kan jeg vite at jeg og verden finnes? Hva er det som kjennetegner en stor tanke?

Sofisten
Sofistene i antikkens Hellas fikk rykte på seg for å være lærere eller retorikere som solgte sine tjenester til hvem det måtte være, og tilpasset sine meninger deretter. Under sofist-seansen får dere sjansen til å bestemme hvilke standpunkter filosofen skal forsvare. Tematikk må avtales på forhånd. Tema kan tilpasses oppdragsgivers behov.

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

BAKGRUNN

Morten Tønnesen har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad i semiotikk fra Universitetet i Tartu, Estland. I dag jobber han som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Han har vært prosjektleder for det norsk-estiske forskningsprosjektet "Dyr i landskap i endring".