NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

NILS TORE MELAND

HVORDAN TA
GODE BESLUTNINGER?

 
Nils Tore er både offiser og psykolog. I snart 30 år har han kombinert lederutdanning fra Krigsskolen, omfattende erfaring som operativ leder og som organisasjonspsykolog, med et sterkt engasjement for å finne ut hva som driver valgene våre i ulike situasjoner – fra kontorlandskapet og helt ut til førti kuldegrader og isende vind i Nordvestpassasjen.

Nils Tore har hjulpet over 1000 ledere i organisasjoner som Forsvaret, Adecco, Gjensidige, DNB, NHH, BI, Volvo, NSB, Norges Bank, STAMI, Oslo-skolen samt en rekke andre statlige og kommunale virksomheter. Han har omfattende kunnskap om hvordan man skaper bedre beslutninger i utviklingen av ledere og hele virksomheten.
Nils Tore er en gnistrende og kunnskapsrik foredragsholder som gjør innholdet levende og enkelt å forstå, gjennom engasjerende historier og praktiske eksempler.


"Det finnes ingen garantier her i livet, men det er tross alt valgene vi tar som i stor grad avgjør om livet blir godt. Derfor tror jeg vi bør bruke litt ekstra tid på de aller viktigste beslutningene – slik at de overlever møtet med realitetene."


EN GOD BESLUTNING: 7 GREP FOR Å VELGE RETT
Forskning viser at 50 % av alle viktige beslutninger går galt. Selv en liten reduksjon kan spare oss for store summer – og mye ubehag. Organisasjonspsykolog og tidligere offiser Nils Tore Meland er ekspert på beslutningsprosesser, og en av Norges mest erfarne lederutviklere. I foredraget forteller han hvordan god beslutningstaking kan trenes og videreutvikles.

Temaer i foredraget:
• Steinalderhjernen vår lurer oss til å ta impulsive valg.
• Sett på langlysene, og se problemene før de dukker opp.
• Se saken fra flere sider, og oppdag flere muligheter.
• Prøv å motbevise det du tror er rett.
• Hvordan kan du ta sjansen når situasjonen er usikker?
• Hvordan ta valget når følelsene gjør det vanskelig?
• Tren på å ta gode valg!

I foredraget forteller han om morsomme eksempler på beslutninger hvor selv de smarteste har endt opp med å gjøre gedigne brølere.
 
ANDRE KURS- OG FOREDRAGSTEMAER

• Inspirasjon: Hvordan kan jeg inspirere andre gjennom lederskapet mitt?
• Endringer: Switch! Hvordan endre – når endring er så vanskelig?
• Motivasjon: Fyr opp under den indre motivasjonen, og folk får superkrefter
• Innovasjon: Hvordan kan vi bli mer innovative? Hvorfor?
• Transformasjonsledelse: Hva gjør transformasjonsledere egentlig? Og hvorfor?
• Kriser: Hvilke beslutninger må jeg ta – før – under og etter krisen?
 
 

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

BAKGRUNN

Nils Tore Meland har høyere lederutdanning fra Krigsskolen, master med spesialisering i organisasjonspsykologi og beslutningstaking fra NTNU og profesjonsstudiet i psykologi fra universitetet i Århus.

Han har omfattende erfaring innen utvikling av mennesker, team og organisasjoner, både  i Forsvaret og i næringslivet.
Nils Tore har vært lærer i ledelses- og beslutningspsykologi ved Hærens krigsskole, og er forfatter av boken "En god beslutning" på Cappelen Damm forlag.

Han har også erfaring som fjellklatrer og fra ekspedisjoner.