NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

FOREDRAGSHOLDERE FOR SKOLE OG BARNEHAGE

KJARTAN EIDE
KJETIL & KJARTANS TIPS MOT MOBBING, FORELDRE MOT MOBBING

Forestillingen får unisont positive tilbakemeldinger. Den fine balansen mellom innsikt, humor og alvor fengsler både unge og voksne. Les mer om Kjartan

INGRID GRIMSMO JØRGENSEN
MOBBING,
SAMTALER MED BARN/UNGE, BARN OG SOSIALE MEDIER, SAMARBEID MED HJEMMET

Kombinert med sin tunge faglige kompetanse er Ingrid en energisk og humoristisk foredragsholder, som med sin direkte stil motiverer og engasjerer tilhørerne. Les mer om Ingrid

MARCO ELSAFADI
RELASJONER, MESTRING, MOTIVASJON, TILSTEDEVÆRELSE, INKLUDERING, M.M.

En fantastisk formidler som inspirerer og berører. Med klokskap, engasjement og varme deler han av sin store erfaring fra arbeid med barn og unge. Les mer om Marco

TRYGVE EBBESVIK
KRISEHÅNDTERING I SKOLE OG BARNEHAGE, TRUSLER MOT SKOLEN, M.M.

Anerkjent for sin praktiske tilnærming og relevante kurs som gir godt faglig utbytte. Han gir mye av seg selv, og er flink til å skape engasjement og refleksjon hos deltakerne. Les mer om Trygve

LARS GRYTBAKK
PSYKISK HELSE OG FRAFALL I SKOLEN, MOTIVASJON OG MESTRING, M.M.

Lars er en erfaren foredragsholder med den unike evnen til å kombinere kunnskap, refleksjon og humor. Han deler raust av sine erfaringer fra arbeid med mennesker. Les mer om Lars

MICHAL SOLHEIM
NETTVETT OG DIGITAL MOBBING

Med tydelig budskap og realistiske virkemidler holder han engasjerende og ærlige foredrag der han kaller en spade for en spade. Tankevekkende og lærerikt for elever, lærere og foreldre. Les mer om Michal

ELI-KARIN YNDESTAD
VERDIFULLE VOKSNE, KOMPETANSE- OG LEDERUTVIKLING I BARNEHAGEN

Med bakgrunn som førskolelærer, spesialpedagog og pedagogisk veileder har hun spesialisert seg på kompetanseutvikling i barnehager. Les mer om Eli-Karin

REIDAR MYRVANG
KLASSELEDELSE, SITUASJONSBESTEMT LEDELSE, MOTIVERENDE KOMMUNIKASJON

Erfaren lederrådgiver som gjennom verktøy, øvelser og forskningsbasert tilnærming hjelper skoleansatte til å bli tryggere i sine lederroller og få eierskap til det som skjer i klasserommet. Les mer om Reidar

FRODE FREDRIKSEN
MOBBING, SEKSUELL TRAKASSERING, VOLD OG OVERGREP

Erfarings- og forskningsbaserte foredrag fra en kunnskapsrik og engasjert kursholder med bred praktisk bakgrunn fra arbeid med en rekke viktige temaer. Les mer om Frode

ODDVAR VIGNES
INGEN TRUR AT KLOVNEN SKAL TA SJØLVMORD

Med utgangspunkt i filmen "Leve" og sin egen historie formidler han ærlig og med solid glimt i øyet om viktigheten av å være åpen om sin egen psykiske helse. Foredraget er lagt opp for skoler. Les mer om Oddvar

KJARTAN LEER-SALVESEN
TAUSHETSPLIKT OG MELDEPLIKT I SKOLEN

Ryddig, kunnskapsrikt og matnyttig foredrag om profesjonsetiske og utfordrende spørsmål. Han skaper engasjement gjennom å belyse temaene praksisnært og med realistiske dilemmaer. Les mer om Kjartan

STEFFEN DAHL
TANKEMESTER

Vi får følge polfareren gjennom dramatiske ekspedisjoner, men også gjennom den vanskeligste reisen: Da han kom hjem og ble syk. Sentralt står budskapet om å kunne håndtere motgang og negative tanker. Les mer om Steffen

LINDA SUSANNE KRÜGER
RUS I HJEMMET

Engasjert, ærlig og realistisk om å vokse opp med en alkoholisert pappa. Foredraget passer for alle som arbeider med barn. Les mer om Linda