NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

STEFFEN DAHL

TANKEMESTER

Steffen begynte allerede som liten unge å drømme om å bli polfarer. Etter å ha jobbet 15 år som konsulent og leder, bestemte han seg for å gjøre alvor av drømmen. Han sa opp jobben, pakket sekken og begynte reisen. Han gikk alene både til Nordpolen og Sørpolen, en fysisk og mental kraftprøve av de store. Men den vanskeligste reisen begynte først etter hjemkomsten. Plutselig ble frykten for å gå på butikken større enn frykten for å møte isbjørn i 30 minusgrader.

I foredraget Tankemester deler han oppskriften på hvordan han lærte seg å håndtere hverdagen med angst og depresjon til strålende tilbakemeldinger fra psykologer, leger, lærere, foreldre, elever, pensjonister, rikinger og arbeidsledige!

Janne (24) sier "Jeg kommer aldri til å kutte meg igjen. Tusen tusen takk"
Overlegen sier "Jeg mener du har funnet essensen i god hjelpekunst for mange, svært mange."
Psykologen sier: "Psykologer går til psykologer, nå kommer de til deg."
Nora (16) sier: "Takk for at du har reddet livet mitt."
Jan Erling (62) sier: "Takk! Endelig sover jeg godt igjen."
Lærere sier "Dette er et av Norges viktigste foredrag om temaet psykisk helse."
Frivilligsentralen sier: "Vi har arrangert foredrag og kurs i snart 20 år. Dette er det beste vi har hørt."
 
TANKEMESTER

Etter flere år med angst og depresjon har Steffen lært seg hvordan hverdagen kan takles. Denne oppskriften deler han i foredraget.

Psykisk helse er evnen til å mestre tanker, følelser og atferd, tilpasse seg endringer og håndtere motgang.

Når forskere snakker om hva som gir god psykisk helse, trekker de frem noen grunnpilarer:

- et balansert kosthold
- nok søvn
- være i aktivitet
- gode relasjoner
- oppleve mestring

Steffen sier: "Jeg vil påstå at den største utfordringen med psykisk helse, er evnen til å mestre tanker."

"Tankemester" inneholder ingen vanskelige ord eller forklaringer. Det er en av grunnene til at mange mener at dette er et av Norges viktigste foredrag om temaet psykisk helse!

Foredraget passer både for skoler, organisasjoner, helsepersonell, frivilligsentraler, politikere, pensjonistforeninger og privatpersoner.
 
BAKGRUNN

Steffen Dahl har 15 års erfaring som leder og konsulent i ulike bransjer. Han har gjennomført ekspedisjoner til Nordpolen og Sydpolen alene, og i dag er han blant annet foredragsholder.

Steffen har holdt foredrag for både skoleelever, regjeringsdepartement og ledende selskaper som DNB, Statoil, NRK og Telenor.

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.