NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

SYNNEVA ERLAND

KOMMUNIKASJON,
LEDELSE OG INNOVASJON

Synneva er kommunikasjonsekspert og gründer, og holder blant annet foredrag om kommunikasjon, ledelse, kultur, gründerskap, nettverksbygging og innovasjon. Synneva er kjent for å engasjere, motivere og inspirere i sine foredrag på en ekte, ærlig og personlig måte. Hun har en egen evne til å se hver enkelt, å «eie rommet» og å by på seg selv. Av og til med en sang! Du går ikke uberørt ut etter å ha opplevd Synneva fra scenen.

For meg personlig har dette vært det beste personalseminaret jeg har vært på (...)
Takk for et veldig bra kurs!

Deltaker på kurset "Se, lytt, løft hverandre fram! – om lagbygging og verdier."

Multitalentet Synneva! Har vært så heldig å få oppleve Synneva på flere områder og blir like imponert hver gang!
May Reidun Bransvik, prosjektleder trainee i Aarbakke AS


FOREDRAG

Walk the talk! – om ledelse, konsekvenskultur og ansvar
Hvordan sette selskapets verdier ut i handling? Hvordan kan dere sammen bygge en kultur der dere løfter ilag og vet hvilke konsekvenser det får dersom man ikke bidrar. Et engasjert foredrag om ansvar, rollefordeling og konsekvenser. Synneva snakker om den gode lederen og den gode medarbeideren. Hun løfter fram flere eksempler på personer som har lært henne mye om tilstedeværelse, konsekvenskultur og ansvar. Walk the talk!  – gjør hva du sier, si hva du gjør – med handling.

FUEL THE WORLD! Kommunikasjon og ledelse i et helhetlig perspektiv
Skap en arena for å møtes ansikt til ansikt til gode samtaler der dere utvikler og styrker enkeltmennesker, relasjoner og organisasjonen gjennom deling, læring og ny innsikt! Synneva Erland er sertifisert fasilitator av FuelBox®, og lærer dere hvordan å bruke spørsmålene i boksen for å løfte hverandre og organisasjonen med tanke på bedriftskultur, ledelse og bedre kommunikasjon. Du får du god trening i å stille åpne spørsmål, større selvinnsikt, økt selvfølelse og bli tryggere i rollen som leder.

Se, lytt, løft hverandre fram – om trivsel, energi og god kommunikasjon

Dette foredraget har Synneva holdt uttallige ganger med svært gode tilbakemeldinger. Hva er bedriftens kultur? Hvordan er selskapets verdier etablert i den daglige tankegang og rutine hos de ansatte? Målet med foredraget er å styrke lagfølelsen, bli bedre sammen og å løfte hverandre fram. Økt trivsel gir økt lønnsomhet. Det handler om å definere hvem dere er og hvem dere vil være med utgangspunkt i verdier. Det handler om hva som motiverer. Det handler om å finne ut hvordan nå målene – sammen.

Be your own business. Om gründerskap, pitching og nettverksbygging
Som mangeårig gründer og en av ildsjelene i Gründerarena Jæren, har Synneva stor kunnskap om hva som skal til for å lykkes som gründer. Hun forteller om sin egen kronglete vei mot suksess, og deler både tabber og gode erfaringer. Synneva har bakgrunn som skuespiller, og har dermed spisskompetanse på å få fram et budskap. Hvordan PITCHE foran et publikum eller i en nettverksarena? Hvordan presenterer du deg og din bedrift på en overbevisende og flatterende måte? Her har vi alle mye å lære!

Innovasjon og kreativ tenkning
Hva er kreativitet, og hvordan kan man åpne opp for innovative løsninger? Hvordan jobber dere med endring og utvikling? Hvordan kan man skape en kultur der innovasjon får gode vekstvilkår, og de kreative prosessene er fruktbare? Synneva er født i et kunstnerhjem, er utdannet sanger, og dermed utstyrt med et over gjennomsnittet kreativt tankesett. Dette er lett overførbart til innovasjonsprosesser. Ved hjelp av FuelBox®Innovasjon stilles spørsmål som bidrar til økt bevissthet og innovasjonskompetanse.
 
Synneva Erland skreddersyr foredrag på bestilling, og foredragene kan også bestilles på engelsk. Alle foredrag kan utvides med debatter, diskusjoner og workshops, til både halvdags og heldags lengde.

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

BAKGRUNN

Synneva Erland er kommunikasjons-ekspert, kurs- og foredragsholder med bakgrunn som vokalist, skuespiller, regissør, prosjektleder og adjunkt.

Hun er grunnlegger av Norsk Lederkonferanse sammen med June Kristin Lima Bru fra firmaet Norsk Ledelse. I tillegg er hun leverandør til Jæren Produktutviklings Mind Your Own Business (MYOB), et etablererkurs for unge gründere med utenlandsk opprinnelse.

Synneva er sertifisert fasilitator av FuelBox®.

TV Vest har leid Synneva inn som kommunikasjonsekspert i flere sesonger til debattprogrammet Arena, og Jærbladet har henne som en av sine faste bloggere. Hun er sterkt engasjert i sosiale media og har blitt fremhevet som en av åtte store twitterpoeter i Norge.

Hun har i fire år vært frivillig veileder ved Global Dignity Day, og har vært brennende engasjert i bistandsprosjektet Jobbskaper arrangert av Strømmestiftelsen.