NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

FOREDRAGSHOLDERE SORTERT ETTER TEMA

< Tilbake til temaoversikt  | A |  B–C |  D | E F  |  G |  H |  I |  K  |  L  |  M  |  N–O  |  P  |  R  |  S |  T–U  |  V |  Y–Å

Klikk på den enkelte foredragsholder for en fullstendig presentasjon:

B

Barnehage
Trygve Ebbesvik  |  Ingrid Grimsmo Jørgensen  |  Hans Inge Knudsen  |  Linda Susanne Krüger  |  Eli-Karin Yndestad Marco Elsafadi
Barnevern
Trygve Ebbesvik  |  Marco Elsafadi  |  Terje Forsberg  |  Frode Fredriksen  |  Ingrid Grimsmo Jørgensen  |  Linda Susanne Krüger 
Kjartan Leer-Salvesen Eystein Victor Våpenstad
Barn og sosiale medier
Ingrid Grimsmo Jørgensen  |  Michal Solheim
Barns/unges selvfølelse
Marco Elsafadi  |  Terje Forsberg  |  Lars Grytbakk Ingrid Grimsmo Jørgensen  |  Dan Are Lykke Larsen  |  Eli-Karin Yndestad
Barns utvikling
Eystein Victor Våpenstad
Bedriftskultur
Antje Bomann-Larsen  |  June Kristin Lima Bru  |  Trygve Ebbesvik  |  Marco Elsafadi  |  Synneva Erland   |  Evy Ihlen 
Ingebrigt Steen Jensen  |  Jon Morten Melhus  |  Reidar Myrvang Rune Semundseth   |  Anne Grethe Solberg Lisbeth Sæther Storli    Geir Styve  |  Vidar Top  |  Morten Wolff-Toft  |  Eli-Karin Yndestad

Begeistring
Jon Morten Melhus
Begeistringsledelse
Trude Falck Bjånes & Siri Abrahamsen  |  Lene Fjellheim  |  Jon Morten Melhus
Beslutninger
Nils Tore Meland
Blogging
Chul Christian Aamodt  |  Svein Tore Martinsen

Brann
Are Olimb
Brukermedvirkning
Eystein Victor Våpenstad
Byutvikling
Håkon Matre Aasarød


C

Coaching
Petter Bakken Trude Falck Bjånes & Siri Abrahamsen  |  June Kristin Lima Bru  |  Nina Løkke Bøckmann  |  Irmelin Drake 
Agnethe Ellingsen Lene Fjellheim  |  Lasse Gustavson  |  Mats Kristensen  |  Igor Meyer  |  Reidar Myrvang  |  Rune Semundseth   
Lisbeth Sæther Storli  Vidar Top