NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

FOREDRAGSHOLDERE SORTERT ETTER TEMA

< Tilbake til temaoversikt  | A |  B–C |  D | E F  |  G |  H |  I |  K  |  L  |  M  |  N–O  |  P  |  R  |  S |  T–U  |  V |  Y–Å

Klikk på den enkelte foredragsholder for en fullstendig presentasjon:

L

Lagbygging
Petter Bakken  |  Trygve Ebbesvik  |  Marco Elsafadi  |  Synneva Erland  |  Lene Fjellheim  |  Lasse Gustavson  |  Ingebrigt Steen Jensen
Hein Anders Kvalheim   |  Karin Fevaag Larsen John Øyvind Livden  |  Lilian & Atle Nils Tore Meland  |  Rune Semundseth   
Tom Stiansen Geir Styve   |  Vidar Top  |  Bjarne Berg Wig  |  Morten Wolff-Toft Eli-Karin Yndestad
Lean
André Knüppel Jørn Egil Tøien  |  Bjarne Berg Wig
Ledelse
Petter Bakken Antje Bomann-Larsen  |  June Kristin Lima Bru  | Trude Falck Bjånes & Siri Abrahamsen Frode Dale  |  Irmelin Drake  Trygve Ebbesvik  |  Agnethe Ellingsen  |  Marco Elsafadi | Lene Fjellheim  |  Lasse Gustavson  |  Katarina Lalander Hamnes 
Ingebrigt Steen Jensen  |   Saera Khan  |  Mats Kristensen  |  John Øyvind Livden  |  Janne Haaland Matlary  |  Nils Tore Meland    
Jon Morten Melhus  |  Reidar Myrvang  |  Christian Rangen  |  Rune Semundseth  |  Nina Sletteland  |  Anne Grethe Solberg    
Per Henrik Stenstrøm  |  Lisbeth Sæther Storli  Åse Thomassen  |  Vidar Top  |  Bjarne Berg Wig  |  Morten Wolff-Toft Eli-Karin Yndestad
Lederprogrammer
Petter Bakken  |  Frode Dale  |  Trygve Ebbesvik Lene Fjellheim Katarina Lalander Hamnes  |  Nils Tore Meland  |  Reidar Myrvang 
Eli-Karin Yndestad
Lederrollen
Petter Bakken  |  June Kristin Lima Bru  Trude Falck Bjånes & Siri Abrahamsen  |  Frode Dale  |  Irmelin Drake | Trygve Ebbesvik   
Agnethe Ellingsen  |  Lene Fjellheim  |  Katarina Lalander Hamnes  |   John Øyvind Livden   |  Jon Morten Melhus   |  Reidar Myrvang
Per Henrik Stenstrøm  |  Lisbeth Sæther Storli  |  Vidar Top  |  Eli-Karin Yndestad
Lederskap
Petter Bakken  |  June Kristin Lima Bru  |  Trude Falck Bjånes & Siri Abrahamsen  |  Frode Dale  |  Irmelin Drake  |  Trygve Ebbesvik
Agnethe Ellingsen  |  Grete Faremo  |  Lene Fjellheim  |   Lasse Gustavson John Øyvind Livden  |  Reidar Myrvang   |  Nils Tore Meland   Rune Semundseth  |  Lisbeth Sæther Storli  |  Vidar Top Bjarne Berg Wig  |  Eli-Karin Yndestad
Lederskifter
Frode Dale
Lederutvikling
Petter Bakken  |  June Kristin Lima Bru  | Trude Falck Bjånes & Siri Abrahamsen  |  Frode Dale Irmelin Drake  |  Trygve Ebbesvik   
Agnethe Ellingsen  |  Lene Fjellheim  |   Lasse Gustavson  |  Karin Fevaag Larsen  |  John Øyvind Livden Nils Tore Meland
Jon Morten Melhus  |  Reidar Myrvang  |  Rune Semundseth  |  Anne Grethe Solberg  |  Lisbeth Sæther Storli  |  Morten Wolff-Toft 
Eli-Karin Yndestad
Likeverd
June Kristin Lima Bru  | Synneva Erland
Likestilling
Grete Faremo  |  Saera Khan  |  Anne Grethe Solberg
Livsendringer
Steffen Dahl  |  Trygve Ebbesvik  |  Marco Elsafadi Grete Faremo  |  Terje Forsberg  |  Ola Furseth  |  Lasse Gustavson  |  Steinar Halleland
Tom-Gøran Jønsson  |  Karin Fevaag Larsen  |  John Øyvind Livden  Marius Løken Vebjørn Selbekk Nina Sletteland  |  Monica Smith
Jan Skøien  |   Anne Grethe Solberg  |  Oddvar Vignes  |  Stian Vikra
Læring i organisasjoner
Trygve Ebbesvik  |  Mats Kristensen  |  Åse Thomassen