NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

TERJE BJØRANGER

ÆRESKRIMINALITET
OG TVANGSEKTESKAP

Terje er politiadvokat og foredragsholder, og har æreskriminalitet og tvangsekteskap som spesialområde. Gjennom sitt mangeårige arbeid i UDI og politiet har han fått stor innsikt og bred erfaring som har deler med publikum. Selv om temaene for mange kan oppleves kontroversielle, er Terje opptatt av å holde en ærlig stil.

FOREDRAG

Æresrelatert vold
– herunder tvangsekteskap, kontroll og risiko for æresdrag
- Forståelsen av æresbegrepet i en del innvandrermiljøer
- Hva er æresrelatert vold?
- Hva utløser æresrelaterte konflikter?
- Hvem blir utsatt for æresrelatert vold?
- Hvordan kan hjelpeapparatet jobbe med denne type konflikter?

Holdes i samarbeid med Nora Berg (se presentasjon under)
Varighet: 90 minutter

Andre temaer:
- æreskriminalitet
- tvangsekteskap
- utlendingsrett

Foredragene passer for offentlige etater, politi, helsevesen, NAV, utdanningsinstitusjoner, utlendingsmyndigheter, hjelpeapparat, politiske miljøer og forskermiljøer.


BAKGRUNN

Terje Bjøranger er jurist, og jobber som politiadvokat i KRIPOS. Han har tidligere jobbet som politiinspektør i Romerike politidistrikt, i Utlendingsdirektoratet og i barneverntjenesten i Oslo.

Han etablerte et kompetanseteam i arbeidet mot æresrelatert vold, som fortsatt er operativt i regi av integrerings- og mangfoldsdirektoratet.


SAMARBEID MED NORA BERG

Terje holder ofte foredrag sammen med Nora. Hun er født i Norge, og har vokst opp i en pakistansk familie. Nora har personlig erfaring med både æresbegrepet,  tvangsekteskap og kvinneundertrykkelse. Hvordan det er å vokse opp som norsk jente, men samtidig skulle tilfredsstille forventningene til sine pakistanske foreldre. Hun vet også hvordan det er å bryte ut og ta egne valg, for så å bli utstøtt fra både familie og nettverk. Nå har Nora startet livet sitt på nytt.

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.