NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

TORUNN MEYER

BLI BEDRE TIL Å
PÅVIRKE OG OVERBEVISE!

Torunn er inspirende og engasjerende, og i sitt egenutviklede konsept tar hun i bruk teknikker og virkemidler fra teater og idrett. Som erfaren skuespiller kan hun mye om formidling, kroppsspråk og stemmebruk. Hun lærer deltakerne hvordan de kan nå frem med budskapet sitt, og nytteverdien er stor og umiddelbar!

"Et av de mest nyttige kursene jeg har vært på noen gang. Torunn er veldig profesjonell og inspirerende." Deltaker på kurs hos SOCO Norge AS

"Torunn er meget kunnskapsrik innenfor sitt fagområde, og formidler tematikken med stort engasjement. Hun er strukturert og pedagogisk i sin måte å fremstille stoffet på. Kombinasjonen av teori og praksis har gitt den enkelte mulighet for aktiv deltakelse." Yvonne Larssen, avdelingsdirektør, Kommunal- og moderniseringsdep.

"Torunn Meyer er et levende studie av det hun lærer bort. Hun er engasjert, inspirerende, klar og lekende i sin tilnærming til å lære bort presentasjonsteknikk. Hun lager et positivt læringsmiljø med humor og fag om hverandre, som for meg gav maksimal uttelling." Christian Martinsen, Embriq AS
 
KUNSTEN Å HOLDE ET (U)ENGASJERENDE FOREDRAG!
– Bli bedre til å påvirke og overbevise


Få gjennomslag for ditt budskap!
Torunn brenner for at du skal kommunisere tydelig og effektivt for å oppnå det du ønsker. I dette foredraget gir hun deg konkrete verktøy til hvordan du kan bli en mer engasjererende og overbevisende foredragsholder, og hun gir også eksempler på hvordan vi dessverre ofte oppnår det motsatte! Hvorfor er det så viktig å gjøre en god presentasjon? Her er det mange konkrete og nyttige tips å ta med seg både innen stemmebruk, kroppsspråk, ordvalg og flere andre retoriske grep. Overføringsverdien fra teatret til alle andre som skal formidle et budskap, er meget stor. “Som skuespiller sitter jeg på mye verdifull kompetanse som andre som skal stå foran 'et publikum' kan dra nytte av”, sier Torunn. Hun ønsker å engasjere, utfordre og fremkalle både humor og latter. Dette er et foredrag mange vil kjenne seg igjen i!
Foredraget varer i ca. 45 min etterfulgt av 10 min Q&A.

ANDRE FOREDRAGSTEMAER

- kommunikasjon og kroppsspråk (1–2 timer)

KURSTEMAER

- presentasjonsteknikk (To dager med maks. åtte deltakere)
- kommunikasjon og kroppsspråk (dagskurs)

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

BAKGRUNN

Torunn Meyer er utdannet skuespiller i London, og har lang erfaring fra scenen.

Hun har gjennomført flere kurs innen teaterbasert læring for arbeidslivet, med fordypning i formidling i næringslivet.