NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

DAGSKURS I KRISEBEREDSKAP VED TRUSSEL MOT SKOLEN

Vi inviterer til et praktisk kurs om prinsippene for kriseplaner ved trusler mot skolen, i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder. Denne legger et betydelig ansvar på den enkelte skole, i samarbeid med skoleeier. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har uttalt at vi bør være forberedt på at Norge kan bli rammet av skoleskyting. Selv om det er politiet som skal håndtere en trusselsituasjon, må skolen ha planer for å ivareta elever, foresatte og ansatte om en kritisk situasjon skulle oppstå. Enhver skole skal også drive forebyggende arbeid, og bør gjennomføre øvelser.

 

Trygve Ebbesvik er kursholder. Han er daglig leder i Personalomsorg AS, som har utarbeidet kriseplaner som over 80 % av norske skoler har tilgang til. Trygve har lang og bred erfaring i krisehåndtering, både sivilt og militært. Han er anerkjent for sine konkrete og handlingsrettede kurs, har skrevet Kriseperm for grunnskolen, og er fagansvarlig for Kriseportalen.no.

Temaer:

• Skolens planverk – skoleeiers ansvar

• Risiko- og sårbarhetsanalyse

• Ansvarsfordeling: politi, skole, skoleeier og kommune

• Skolens beredskapsgruppe

• Hvordan påvirker elevers kriseopplevelser?

• Skolens varslingssystem

• Møte trusselen – sikring og evakuering

• Samling av elever – samlingsplass og informasjon

• Informasjon til foresatte – pårørendesenter

• Mediehåndtering

• Etterarbeid – virkning av trusselen

 

Kurset er svært praktisk rettet.

 

Tid og sted:

30.11 OSLO / Radisson Blu Hotel Alna, kl. 09.00-15.00

Priser:
Kr 1990,- pr. deltaker
Kr 1590,- pr. deltaker for abonnenter på Kriseportalen.no

 

Påmelding:
Påmeldingsskjema finner du her.
Påmeldingen er bindende etter 30.10.

 

 

Noen tilbakemeldinger:

"Suverent kurs! Trenger ingen ytterligere kommentar."

 

"Flott kurs med god og oversiktelig disposisjon. Fin variasjon mellom forelesning og samtale."

 

"Meget interessant og lærerikt. Veldig aktuelt."

 

"Engasjerende kursholder."