ANDRÉ KNÜPPEL

ENDRINGSLEDELSE, LEAN OG TURN AROUNDS

André har omfattende og internasjonal erfaring fra ledende og administrative stillinger i ulike bransjer, og holder innsiktsfulle foredrag innenfor spesialfeltene endringsledelse, strategidistribusjon, Lean og turn arounds. Han er kjent for sin positive energi, evnen til å omsette teori til praksis, og en tydelig og inspirerende kommunikasjonsform.