ANDRÉ KNÜPPEL

ENDRINGSLEDELSE, LEAN OG TURN AROUNDS

André har omfattende og internasjonal erfaring fra ledende og administrative stillinger i ulike bransjer, og holder innsiktsfulle foredrag innenfor spesialfeltene endringsledelse, strategidistribusjon, Lean og turn arounds. Han er kjent for sin positive energi, evnen til å omsette teori til praksis, og en tydelig og inspirerende kommunikasjonsform.

FOREDRAG

TEMAER

  • endringsledelse
  • strategidistribusjon
  • Lean
  • turn arounds

OM ANDRÉ

André Knüppel har en excecutive mastergrad fra Universitetet i Gøteborg, og en rekke andre tilleggsutdannelser innen forretning, organisasjon, ledelse, kultur og språk.

Han har ledererfaring fra flere store, internasjonale selskaper i ulike bransjer, eksempelvis Renewable Energy Corporation, Johnson Controls, SAAB Automobile, Racemark Industries og New Store Europe.

André er medforfatter av boken "How to be a Winner in Glocal Management" og styremedlem i et forskningsprosjekt om Lean i moderne norsk arbeidsliv.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60