ANNE GRETHE SOLBERG

ALLE SOM VIL, FÅR DET TIL!

Anne Grethe er organisasjonssosiolog (Ph.D), og en anerkjent lederutvikler, inspirator og foredragsholder. I 2006 ble hun skutt, og har derfor en invaliditetsgrad på 70,5 %. Likevel presterer hun mer både fysisk og psykisk enn de fleste! Hun holder inspirerende foredrag om hvordan man kan ta i bruk sin indre kraft og styrke, men også om kjønnsmangfold og karrierekoder.