ANNE GRETHE SOLBERG

ALLE SOM VIL, FÅR DET TIL!

Anne Grethe er organisasjonssosiolog (Ph.D), og en anerkjent lederutvikler, inspirator og foredragsholder. I 2006 ble hun skutt, og har derfor en invaliditetsgrad på 70,5 %. Likevel presterer hun mer både fysisk og psykisk enn de fleste! Hun holder inspirerende foredrag om hvordan man kan ta i bruk sin indre kraft og styrke, men også om kjønnsmangfold og karrierekoder.

FOREDRAG

DET ENESTE MENNESKET DU KAN FORANDRE PÅ, ER DEG SELV

Anne Grethe forteller hvordan hun har gjort strategiske valg for å ta livet tilbake etter at hun ble skutt og alvorlig kvestet. Hun motiverer publikum til å mobilisere sine egne ressurser. Hennes filosofi er at “alle som vil, får det til”, gjennom å akseptere sine begrensninger, sette seg mål og ha vilje til endringer.

KJØNNSFORSKJELLER OG KJØNNSSAMMENSETNING I ARBEIDSLIVET

Anne Grethe gir kjønnsmangfold en ny dimensjon, og bidrar til å forstå hvordan en virksomhet oppnår økt kjønnsbalanse der beslutninger tas. Med innsikt og engasjement utfordrer hun tradisjonelle tankemønstre om kvinner og menn i arbeidslivet, og tar opp endring av kjønnssammensetning som en strategi i organisasjonen.

KARRIEREKODER

Anne Grethe gir inspirasjon og kunnskap om karrierekoder man må knekke for å ta større ansvar på jobben. Disse kodene er de samme for både kvinner og menn.

OM ANNE GRETHE

OM ANNE GRETHE

Anne Grethe Solberg er utdannet organisasjonssosiolog, med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun har vært hodejeger med fokus på rekruttering av kvinner, og har bakgrunn fra selskaper som ISCO Group, Hartmark, Ernst & Young og Capgemini.

I dag driver hun eget foretak innen lederutvikling og foredragsvirksomhet.

Hun har gitt ut flere bøker, dokumentarfilm, og har vunnet flere priser.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60