ARE OLIMB

BRANNVERN OG -SIKKERHET

Are har mer enn 30 års erfaring som brannmann og brannmester, og har i over 20 av disse årene jobbet med opplæring innen brannvern. Han holder lærerike og nyttige foredrag, kurs og øvelser innen brannvern og brannsikkerhet, evakuering og varme arbeider. Med sin kompetanse og kunnskap greier han på en unik måte å få deltakerne til å forstå og lære de enkleste og viktigste elementene innen brannvern. I dag er han konsulent, kurs- og foredragsholder på heltid.

FOREDRAG

BRANNVERN

Et foredrag som bidrar til å gi tilhørerne grunnleggende kompetanse om brannvern, med fokus på hvordan alle ansatte på en enkel måte kan bidra til å forebygge brann og slukke branntilløp.

Are tar for seg emner som branntrekanten, forskjellige slokkemidler med egenskaper og begrensninger, branninstruks, rømningsveier og plassering av slukkeutstyr, tekniske og organisatoriske tiltak, og andre forhold som er viktige å ha kjennskap til. Foredraget er lagt opp på et grunnleggende nivå.

BRANNVERNKURS MED SLOKKING

Et kurs om brannvern med avsluttende praktisk slokking. Målet er å tilføre deltakerne den kompetansen som er nødvendig for å kunne slukke en brann i startfasen, og å forstå betydningen av forebyggende arbeid. Kurset gir grunnleggende kompetanse i brannvern generelt, og har blant annet følgende innhold:

Grunnleggende brannteori, utvikling av brann, ulike slokkemidler med fordeler og begrensninger, rutiner ved brann, hva dere kan forvente av brannvesenet og hva brannvesenet forventer av dere, brannårsaker, forebyggende tiltak, organisatoriske tiltak, holdninger og bevisstgjøring og HMS.

Praktisk slokking vil foregå med et skumapparat og brann i et propankar, med veildning og evaluering.

ANDRE TEMAER

  • brannsikkerhet i hjemmet
  • varmearbeid
  • evakuering

“Terningkast 6!”

Per Kr. UbøeSivilingeniør, PK Ubøe AS

“Takk for en lærerik og nyttig dag på jobben!”

Peter GustafssonDaglig leder, Bærum Plast AS

“Kurset var ikke bare nyttig for bedriften sin del, men fikk også satt fokus på hvordan brannsikkerheten var hjemme hos den enkelte. Veldig nyttig og bra kurs med god kursleder.”

Nicolay SørensenDaglig leder, Beverage Man AS
OM ARE

OM ARE

Are Olimb har gjennom 30 år i brannvesenet jobbet i utrykningstjenesten, de siste årene som brannmester på Fornebu brannstasjon.

I tillegg har han jobbet to år i forebyggende avdeling, hvor han blant annet hadde oppfølgingsansvar for HMS i tillegg til vanlig brannsyn ute hos bedrifter, og to år i 110- sentralen.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60