ÅSE THOMASSEN

ORGANISASJON, LEDELSE, POLITIKK OG RETORIKK

Åse er en erfaren, kunnskapsrik og engasjert foredragsholder innen emner som organisasjon, samfunn, ledelse, politikk, medier og retorikk. Hun har allsidig bakgrunn som statsviter, forsker og forfatter, og som foreleser er hun faglig sterk og svært innsiktsfull.

FOREDRAG

RETORIKK OG POLITIKK

I foredraget tar hun utgangspunkt i klassisk retorikk og bruker eksempler fra aktuell politikk for å belyse retorikken i politikken. Hun har utarbeidet en alfabetisk oversikt over en rekke delretorikker som benyttes i samfunnsdebatten.

ORGANISERING

Her belyser hun organisasjon ved hjelp av teori og eksempler på aktuelle organisasjoner. Foredraget kan vinkles mot aktuelle behov i den aktuelle organisasjon. For eksempel: Organisasjonsutvikling og kultur i organisasjoner.

TILLITSVALGTE I ORGANISASJONER

Tillitsvalgtes rolle er i endring. Hva er tillitsvalgtes rolle i dette samfunnet? Hvordan kan organisasjon og tillitsvalgte arbeide, forhandle og diskutere til det beste for ansatte og organisasjonen? Åse Thomassen hadde ansvar for organisasjon og ledelse ved fagbevegelsens tidligere utdanningssted LO-Sørmarka i 1996-1998. I den perioden utviklet hun studiemateriell om tillitsvalgtes rolle i organisasjoner. Siden den gang har tilligsvalgte møtt nye og flere utfordringer.

LEDELSE

I dette foredraget vil det veksles mellom aktuell teori og eksempler på ledelse i organisasjoner. Foredraget kan skreddersys etter behov.

RELASJONSLEDELSE

Vi har i organisasjonsfaget lenge vært opptatt av lederen. Der vektlegges lederen i økende grad som en som leder gjennom relasjonsledelse. Foredragene tar utgangspunkt i teorier om relasjonsledelse. Teoriene belyses med eksempler som mange vil kunne kjenne seg igjen i.

LÆRING I ORGANISASJONER

Individer og organisasjoner kan og må lære, og de lærer, kontinuerlig. I dette foredraget vil hun ta utgangspunkt i hva lærende organisasjoner er,og hvordan dette kan anvendes i organisasjoner, både som individuell læring, teamlæring og ulike strategier for å bli en lærende organisasjon.

Åse skreddersyr gjerne foredrag og kan bidra med kursmateriell i flere emner. Workshops på en eller flere dager kan også avtales.

OM ÅSE

OM ÅSE

Åse Thomassen er utdannet statsviter med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

Hun har siden 1989 jobbet med administrasjon, ledelse, forskning og undervisning på høyskolenivå.

Åse er forfatter av flere fagbøker innen ulike emner, er en erfaren utvikler av studietilbud, og en aktiv skribent.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60