BERNT ERIK SANDNES

SPILL ER SUNT!

Bernt Erik er en erfaren og engasjert spillekspert og skribent. Han holder opplysende og balanserte foredrag om digitale spill for barnehager, skoler, organisasjoner, helsevesen og spilleventer. I foredraget tar han opp positive og negative sider ved spill, generasjonskonflikten, spill og familieliv, aldersmerking, spillutdannelse og digital mobbing.

FOREDRAG

SPILL ER SUNT!

Foredraget tar for seg en rekke viktige temaer relatert til barn og unge som spiller digitale spill på data, konsoller, nettbrett og telefoner:

 • positive og negative sider ved spilling
 • tips til hvordan man kan løse generasjonskonflikten mellom barn og foreldre
 • en god oppvekst, der spill er en del av den
 • når spillingen tar overhånd: spillavhengighet
 • om påvirkningen ved bruk av voldelige spill
 • forskjellen mellom film og spill
 • om rammer, grensesetting og aldersmerking
 • kjøp og salg i spill
 • spill og familieliv
 • voksne må følge med og ta spillinteressen på alvor
 • nettvett
 • digital mobbing
 • spillutdanning

“Jeg synes du balanserte fint mellom positive og negative sider ved dataspill.”

Marte AftretAdjunkt, Snåsa skole

“Som foreldre har vi mulighet til å påvirke hvilke spill våre barn velger. Vi har et ansvar for å sette grenser for tidsbruken, og tilpasse den til hvert enkelt barn. Takk for foredraget, jeg er fornøyd med at jeg møtte opp.”

Eygunn BardalMor

Jeg tror din innsats er veldig nyttig for det vi kaller universell forebygging, og intervensjonsarbeid (det å gripe inn overfor et problem på et så tidlig stadie som mulig, før negativ utvikling går for langt). Du formidler på en veldig god måte balansert informasjon om spilling, og er med på å normalisere dette som underholdning, aktivitet og læring, samt bidrar til å bedre dialogen mellom fagfolk, ungdom og foreldre med et språk og på en måte som er veldig forståelig og bra, mens du samtidig viser til grenser fordi bruken kan få negativ utvikling.

Jo Arild SalthammerRådgiver ungdom og unge voksne, Kompetansesenter rus – Midt-Norge
OM BERNT ERIK

OM BERNT ERIK

Bernt Erik Sandnes har lang erfaring fra spillbransjen, skribent og arrangør, og jobber nå for Nettavisen.

Han har mottatt flere priser for sin rolle som ildsjel, og for sitt arbeid blant barn og unge.

Bernt Erik holder foredrag om spill for foreldre, lærere, gamere, helsevesen og politi, og har samarbeidet med MOT.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60