BJØRN VASSNES

LETTFATTET FORMIDLING AV VITENSKAPELIG KUNNSKAP

Bjørn er en av Norges mest kjente forskningsjournalister, og både som journalist, forfatter og foredragsholder er han opptatt av å kombinere forståelig, lettfattet formidling med oppdatert vitenskapelig kunnskap. Bjørn ønsker at publikum skal lære noe nytt, bli utfordret og gjerne litt provoserte – og helst sitte igjen med å tenke helt nye tanker.

FOREDRAG

HVORDAN OVERLEVE DEN DIGITALE REVOLUSJONEN?

Den digitale revolusjonen er for alvor begynt. Hvordan vil den endre våre liv, og hvordan bør vi møte den? Ny teknologi erstatter menneskelig arbeid, men skaper den også nytt arbeid? Vil det bli noen jobber igjen til oss, og i tilfelle: hvilke?

Men revolusjonen omfatter ikke bare arbeidslivet: Måten vi skaffer oss informasjon på, kommuniserer, hvordan våre barn lærer å bli mennesker – alt dette endres raskere enn vi har oversikt over. Hva vil dette gjøre med oss, med samfunnet, med demokratiet?

Bjørn har fulgt dette feltet i et par tiår, og ut fra den nyeste forskningen viser han et spennende scenario, der teknologen gir oss fantastiske muligheter, men også dramatiske utfordringer.

Foredraget kan også spisses inn mot enten framtidas arbeid, skole, eller sosiale liv.

DEN STORE DATAFLAUSEN – PROBLEMET MED IKT I SKOLEN

Datamaskiner og internett skulle revolusjonere skolen. Men slik gikk det ikke: I over 20 år har all forskning vist at satsingen på IKT har vært mislykket: Der man har satset mest, har resultatene blitt dårligst, og omvendt. Dette gjelder både internasjonalt og i Norge. Gang på gang får vi høre hvordan en ny app skal forbedre undervisningen, men ingen undersøkelser viser at dette stemmer. Likevel har skolemyndigheter, lærere, foreldre og media kjøpt denne myten – fordi det bak appene står mektige forretningsinteresser, mens våre barns hjerner ikke har noen interesseorganisasjon til å forsvare seg.

Hvorfor fungerer ikke IKT i skolen? Fordi den massive data- og skjermbruken hemmer de naturlige læreprosessene, mens de mediene og metodene skriftkulturen hadde utviklet, fremmer dem. En massiv mengde forskning viser nå dette, og til og med dataguruene i Silicon Valley sender nå sine egne barn på Steinerskoler for å holde dem unna datamaskinene i de viktige første årene. Fordi dette faktisk er den beste måten å forberede dem på dataalderen.

VERDEN OM FEMTI ÅR

Det er vanskelig å spå, spesielt om framtiden, heter det. Men likevel må vi det, når vi planlegger nasjonens og våre barn/barnebarns framtid. Det som ikke nytter, er å bare trekke projeksjoner av dagens trender femti år fram. Man må i stedet se på hvilke rammer som natur, klima, demografi, teknologi og menneskenaturen (ofte oversett) gir oss, og spesielt vurdere sannsynlige utviklinger innen teknologien. Ut fra den nyeste forskningen gir Vassnes noen sannsynlige veier utviklingen kan ta, samtidig som han viser hvordan «sorte svaner», helt uforutsigelige hendelser, plutselig kan dukke opp, og derfor fleksibilitet blir viktig i møtet med framtiden.

FRA DEMOKRATI TIL EMOKRATI

Inntil nylig trodde vi at demokrati var noe som kom nærmest automatisk med modernisering. Men den arabiske våren viste at det ikke var nok å bare fjerne diktatorer, for at demokratiet skulle sprette opp av seg selv. Istedet viser det seg at demokrati er langt mer komplisert, og kanskje en unik historisk hendelse, som kan bli borte dersom vi ikke passer på, og forstår hva som skal til for å opprettholde det.

Demokrati er nemlig avhengig av en levende og informert offentlig samtale, der man tar seg tid til argumentere (slik man gjorde i antikkens Athen og det første moderne demokratiet, det nye USA). I dag er det flere ting som gjør en slik informert samtale vanskelig, ikke minst sosiale media og billedmediers fokus på øyeblikket, og på det som tenner emosjoner, noe vi har sett blant annet i flyktningedebatten. Dette fremmer impulsive reaksjoner, mens et demokrati krever tid til refleksjon og argumentasjon.

Noe annet som blir en stadig større utfordring for demokratiet, er at verden blir stadig mer kompleks, og vanskeligere å forstå, mens kvaliteten på informasjon blir stadig mer usikker.

ANDRE TEMAER:

  • Kalkunens feiltakelse – om sorte svaner og hvor vanskelig det er å spå
  • Rottene i Hanoi – våre vanligste tankefeil
  • Sokrates og sjøpungen – hvorfor Norge ikke er en kunnskapsnasjon
OM BJØRN

OM BJØRN

Bjørn Vassnes er utdannet cand. phiol., og har bakgrunn som forskningsjournalist fra blant annet NRK, Universitetet i Bergen, Aftenposten og Klassekampen.

Han er en markant samfunnsdebattant, og har blant annet mottatt Fritt Ords Honnør, journalisteprisen Gullpennen, og flere norske og internasjonale priser.

Bjørn har gitt ut flere bøker om ulike temaer.

Som foredragsholder jobber han fast for KS, og gjør blant annet oppdrag for departementer, fagforeninger, skoler og universiteter, og i kulturelle sammenhenger.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60