ELI-KARIN YNDESTAD

ARBEIDSMILJØ OG KOMMUNIKASJON, TYDELIG, TRYGG OG MODIG LEDELSE

Eli-Karin er en fengende og faglig dyktig foredragsholder som snakker levende og engasjert om emner som arbeidsmiljø, kommunikasjon og tydelig, trygg og modig ledelse. Foredragene hennes er både lærerike, nyttige og motiverende, og hun har en lang og imponerende kundeliste.

FOREDRAG

JEG JOBBER JO BARE HER … – ET FOREDRAG OM ARBEIDSMILJØ

Det er fort gjort å tenke på sin egen rolle som liten. Men hvordan du selv hver dag møter andre, kommuniserer, reagerer og handler, er med på å bygge en sterk kultur der vi drar lasset sammen.

Eli-Karin har stor tro på å ansvarliggjøre hver enkelt medarbeider. Gjennom eksempler, humor, oppgaver og øvinger får du inspirasjon, nye innfallsvinkler og nyttige tips til hvordan skape det gode arbeidsmiljø.

HØRER DU MEG? – ET FOREDRAG OM KOMMUNIKASJON

God kommunikasjon er basis i alle relasjoner mellom mennesker, og godt samarbeid er avgjørende for de store prestasjoner. Å bli bevisst hva som skjer i samhandling, hvordan vi gir og får tilbakemeldinger og stiller gode spørsmål, gjør oss til bedre kommunikasjonspartnere.

Kurset har en praktisk tilnærming der en gjennom oppgaver og øvinger blir bevisst og får øvd på:

 • væremåte og kommunikasjonsstil
 • aktiv lytting
 • å stille gode spørsmål
 • hvordan bedre kommunikasjonen og lettere nå fram

TYDELIG, TRYGG OG MODIG LEDELSE – ET FOREDRAG OM LEDERUTVIKLING

Lederprogram eller enkeltstående kurs.

Lederrollen, selvledelse, lederteam, arbeidsmiljø, kommunikasjon, konflikthåndtering, organisasjon og ledelse, faglig og personlig utvikling.

Siden 2006 er lederprogrammet gjennomført for en rekke mellomledere innenfor olje & gass, reiseliv, handel & service, utdanning og produksjon.

ØKT FORSTÅELSE AV OSS SELV OG ANDRE

Hver dag møter vi ulike personer både privat og på jobb. Samspillet mellom oss kan være fint og positivt, men kan også være vanskelig og utfordrende.

Kanskje det mest hensiktsmessige er å øke forståelsen både av oss selv og andre. Som verktøy bruker vi Jungs Type Index (JTI). Forståelsen vi får om ulike typer og preferanser gjennom JTI, gir et verdifullt bidrag ved utvikling av kommunikasjon og samarbeid, team – og lederutvikling.

ANDRE TEMAER

 • konflikthåndtering
 • teamutvikling
 • visjon og verdier
 • motivasjon og mestring

SPESIELT FOR BARNEHAGER

Som førskolelærer, spesialpedagog og pedagogisk veileder med lang erfaring fra barnehage, oppvekstkontor og undervisning ved høgskole har Eli-Karin spesialisert seg på kompetanseutvikling til barnehager.

 • personalsamlinger og planleggingsdager
 • lederutviklingsprogram for pedagogiske ledere og styrere
 • teamutvikling
 • kursrekke for assistenter og fagarbeidere: «Verdifulle voksne»

“Vi anbefaler henne på det sterkeste!”

Bergensbarnehagene

“Du gjorde en kjempebra jobb!”

Universitetet i Bergen

“Tilbakemeldingene fra deltakerne er at dette er noe av det bedre de har vært med på. De har fått praktiske verktøy å jobbe videre med.”

NHO
OM ELI-KARIN

OM ELI-KARIN

Eli-Karin Yndestad er pedagog med videreutdanning i ledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, pedagogikk og veiledning.

Hun har mange års ledererfaring fra kommunal sektor. I tillegg har hun undervist ved Høgskolen i Bergen og vært megler i Konfliktrådet.

Hun har over 40 års erfaring med utvikling av mennesker og organisasjoner.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60