ELI-KARIN YNDESTAD

TEAM, ARBEIDSMILJØ, KOMMUNIKASJON, LEDELSE

Eli-Karin er en fengende og faglig dyktig foredragsholder som snakker levende og engasjert om emner som teamutvikling, arbeidsmiljø, kommunikasjon og ledelse. Foredragene hennes er både lærerike, nyttige og motiverende, og hun har en lang og imponerende kundeliste.

FOREDRAG

JA, KOM ALLE SAMMEN – BLI MED! (TEAM)

Teamutvikling, teamroller og teamforståelse. Hvordan få mennesker til å virke sammen og bygge de gode lagene som skaper resultater? (Kan også leveres som webinar)

JEG JOBBER JO BARE HER … (ARBEIDSMILJØ)

Arbeidsmiljøets kraft i krevende tider. Organisasjonskultur. Gjennom eksempler, humor og øvelser får dere nyttige innspill til hvordan bygge en sterk kultur der man gjør hverandre gode og drar lasset sammen.

DU OG JEG OG VI TO (KOMMUNIKASJON)

Kommunikasjon. Praktisk tilnærming som tar for seg sentrale elementer i all kommunikasjon. Hvert område belyses av eksempler, historier og øvelser. En verktøykasse for å bedre kommunikasjon og effektivitet på arbeidsplassen. (Kan også leveres som webinar)

TYDELIG, TRYGG OG MODIG LEDELSE (LEDELSE)

Ledelse, lederstil, lederroller, bygge lederteam.

Hvordan lede og ansvarliggjøre alle ansatte.

Enkeltstående kurs eller lederprogram. Siden 2006 er lederprogrammet gjennomført for en rekke mellomledere innenfor olje og gass, reiseliv, handel og service, utdanning og produksjon.

MOTIVASJON, MESTRING OG ARBEIDSGLEDE (MOTIVASJON)

Skap en kultur på arbeidsplassen som fremmer motivasjon, mestring og fremgang. Aktive oppgaver, refleksjon og enkle grep for motivasjon og mestring.

ØKT FORSTÅELSE AV OSS SELV OG ANDRE (TEAM)

Samspillet mellom oss mennesker kan være fint og positivt, men også vanskelig og utfordrende. For å øke innsikt og bedre forståelse av forskjeller mellom mennesker bruker vi Jungs Type Index (JTI). JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Erfaring viser at det gir et løft og er et effektivt verktøy i grupper og team. Moro er det også!

ANDRE TEMAER

  • konflikthåndtering
  • visjon og verdier

SPESIELT FOR BARNEHAGER

Som barnehagelærer, spesialpedagog og pedagogisk veileder med lang fartstid fra barnehage, veiledningstjenesten, undervisning ved høgskole og universitet har Eli-Karin særdeles godt grunnlag for å bidra i barnehagenes kompetanseutvikling.

Konkret, praksisnært og alltid med gode metoder for å få hele personalet med.

(Kan også leveres som webinar eller ferdiginnspilt forelesning med innlagte drøftingsoppgaver.)

  • Lek og lekens betydning: fenomener ved lek, språk for lek, lekerabling, adgangsstrategier, lek og læring.
  • Voksenrollen i lek: roller voksne kan ta i lek, voksnes posisjoner i lek, voksne som er nær barns lek, lekekloke voksne, aktive voksne i uteleken.
  • Barns vennskap og konflikter. Voksenrollen: vennskapets betydning i danning, og hvordan du som voksen kan hjelpe barn når vennskap utfordres ved konflikter.
  • Å lede utviklingsarbeid: modell for endrings – og utviklingsarbeid. Hvordan iverksette og få med hele personalet. Konkrete metoder.

 

“Vi anbefaler henne på det sterkeste!”

Bergensbarnehagene

“Du gjorde en kjempebra jobb!”

Universitetet i Bergen

“Tilbakemeldingene fra deltakerne er at dette er noe av det bedre de har vært med på. De har fått praktiske verktøy å jobbe videre med.”

NHO
OM ELI-KARIN

OM ELI-KARIN

Eli-Karin Yndestad har over 40 års erfaring med utvikling av mennesker og organisasjoner.

I tillegg til eget konsulentselskap arbeider hun ved Universitetet Sørøst-Norge, etter- og videreutdanningen.

Hun er pedagog med videreutdanning i ledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, pedagogikk og veiledning.

Hun har lang yrkeserfaring fra offentlig og privat sektor samt verdifull kunnskap som megler i Konfliktrådet.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60