VEBJØRN SELBEKK

NÅR YTRINGSFRIHETEN FØRER TIL TRUSLER OG PRESS

Vebjørn er velkjent som redaktør, journalist og samfunnsdebattant, og er en mye benyttet foredragsholder og debattleder. Med erfaring fra karikaturstriden i 2006 holder han innsiktsfulle foredrag om ytringsfrihet, men også om å leve med trusler, medietrøkk og politisk press.