VEBJØRN SELBEKK

NÅR YTRINGSFRIHETEN FØRER TIL TRUSLER OG PRESS

Vebjørn er velkjent som redaktør, journalist og samfunnsdebattant, og er en mye benyttet foredragsholder og debattleder. Med erfaring fra karikaturstriden i 2006 holder han innsiktsfulle foredrag om ytringsfrihet, men også om å leve med trusler, medietrøkk og politisk press.

FOREDRAG

ER DET VERDT Å DØ FOR YTRINGSFRIHETEN?

I dette foredraget kombinerer redaktør Vebjørn Selbekk sin egen dramatiske personlige historie fra karikaturstriden med de overordnede spørsmålene. Hva skal vi gjøre når noen vil møte ytringer med vold?

KRISEHÅNDTERING – HVORDAN KOMME SEG GJENNOM EN EKSTREMSITUASJON MED LIVET, HELSA, EKTESKAPET, HUMØRET OG PÅGANGSMOTET I BEHOLD?

Hva skal man gjøre når flere titalls drapstrusler, ekstremt medietrøkk fra inn- og utland og hardt politisk press fra øverste hold rammer samtidig? Redaktør Vebjørn Selbekk har opplevd det og deler sine erfaringer og tips i dette foredraget.

Vebjørn har også rikholdig erfaring som leder av politiske debatter.

OM VEBJØRN

OM VEBJØRN

Vebjørn Selbekk har lang erfaring som journalist, og i dag er han sjefredaktør for den kristne dagsavisen Dagen.

Han har gitt ut en rekke bøker, og er en mye brukt foredragsholder og debattleder.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60