EVY IHLEN

ARBEIDSMILJØ, MOTIVASJON OG BEDRIFTSKULTUR

Evy holder kurs og foredrag for virksomheter som ønsker å skape bedre arbeidsdager for sine ansatte. Hun er genuint opptatt av hvordan voksne lærer og viktigheten av motivasjon. Med energi og entusiasme bidrar hun til å øke bevisstgjøring og ansvarsfølelse, og porteføljen hennes rommer temaer som arbeidsglede, motivasjon, bedriftskultur, holdninger, konflikter og etikk.

FOREDRAG

CULTURE EATS STRATEGY FOR LUNCH – KULTURENS KRAFT OG VIRKNING

Kulturens kraft er sterk. Enten du vil det eller ikke, så har også din bedrift en bedriftskultur. Spørsmålet er ikke om en skal ha, men hvilken bedriftskultur en skal ha. Mål og strategier kan lett kopieres av andre, og i det frie arbeidsmarkedet kan kompetansen flytte rundt. Til sjuende og sist er det bedriftens indre liv som blir den viktigste konkurransefaktoren. Det er kanskje mening i uttrykket “Kultur spiser strategi til lunsj”? Alle bedrifter har en kultur, men ikke alle er klar over hvordan den påvirker bedriften og de ansatte. Gjennom dette kurset lærer du mer om hvordan du kan sørge for at den blir til hjelp og ikke til hinder.

Innhold:

 • Begrepsrammer rundt hensiktsmessige og uhensiktsmessige kulturer.
 • Hvordan er vår kultur? Hvordan er vår “drømmearbeidsplass”?
 • Hvordan kulturen påvirker og påvirkes av de ansatte. Hva kan du bidra med?
 • Gode råd og verktøy for kulturpåvirkning og atferdsendring.
 • Større muligheter til å utnytte kulturens kraft på en god måte.

HMS = HEIL MASSE SKIT?
HOLDNINGER OG HANDLINGER OM HMS-ARBEID

Å føle seg trygg på jobben og vite at man kommer hjem til familien etter endt arbeidsdag bør være en menneskerett. Vite at det gjøres risikoanalyser og at tiltak blir iverksatt. Vite at eventuelle barrierehull blir “tettet”, og at vi har kolleger som passer på hverandre og sier ifra hvis noe kan være farlig. Dessverre er det ikke alltid slik. Vi tenker ikke alltid over farene, er ikke sensitive nok, og synes sikkerhetstiltak tar for mye tid. Dessuten så er det liten sjanse for at noe kan gå galt. Må få jobben gjort fort – ikke bare tenke sikkerhet!

Innhold:

 • Hva er kultur, og særlig sikkerhetskultur? Hvordan få en bedre sikkerhetskultur? Hvordan holdninger påvirker kulturen og omvendt.
 • Hva er holdninger, hvordan kommer disse frem i hva vi gjør og hvordan kan man bevisstgjøres egne og andres holdninger, og kanskje til og med endre holdninger man ikke ønsker?
 • Hvordan se “det utenkelige” – opparbeide bedre og mer sensitive evner til å oppdage mulige farer og ta risiko på alvor?
 • Hvilke verktøy kan benyttes for å få en bedre sikkerhetskultur, bevisstgjøre folks holdninger og lære andre til å se det utenkelige? Gode rutiner og systemer som bedriften har, hjelper lite hvis de ikke blir fulgt. Sikkerhetsarbeidet blir ikke bedre enn den kulturen og de holdningene som bedriftens ansatte innehar. Kanskje lurt å fokusere mer på den menneskelige ressursen?

DEN MAGISKE FORMELEN FOR ARBEIDSGLEDE

Glade medarbeidere er mer innovative, effektive, lojale og motiverte! Å føle arbeidsglede bør være en menneskerett. Og dette er det mulig å gjøre noe med! Vi må bare gjøre noen små bevisstgjøringer. Men hvordan, og hva bør man tenke spesielt på? Foredraget vil gi deg en “oppskrift” på hvordan du kan oppnå mer arbeidsglede – hver dag!

Innhold:

 • I steden for å se på fraværsgrunner må vi se på nærværsgrunner.
 • Lederen kan ikke skape indre motivasjon, men han/hun kan skape situasjoner hvor slik glede får vokse frem og utfolde seg på arbeidsplassen.
 • Arbeidsglede som konkurransefortrinn. Å tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere, og skape situasjoner hvor disse er seg selv på sitt beste hver dag, er den mest avgjørende konkurransefaktoren i alle virksomheter.
 • Det er den virksomheten som er den mest attraktive arbeidsplassen for dyktige folk som vil lykkes i det lange løp.

Foredraget bevisstgjør hva man kan gjøre for å oppleve mer arbeidsglede for deg og dine kolleger. Sammen kommer vi frem til praktiske og enkle arbeidsgledetiltak som dere kan iverksette samme dag. Gratis å gjennomføre er de også.

ØVRIGE TEMAER

 • motivasjon og mestring
 • etikk og butikk
 • konflikt til samarbeid
 • mental trening

Meget fornøyd. Inspirerende foredrag!”

Elin HusøyFagforbundet Østfold

“Et meget godt og interessant foredrag. Jeg tror absolutt at dette foredraget vil bidra med å skape gode holdninger til HMS-arbeidet slik at vi får en bedre sikkerhetskultur ved bedriften.”

Kjetil HansenKHMS-sjef, NORCEM

“Engasjerende og levende foredrag. Motivasjonen steg i løpet av foredraget. Bra! Humor, og god foredragsholder.”

Deltaker på "Motivasjon og arbeidsglede"
OM EVY

OM EVY

Evy Ihlen er utdannet pedagog fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidslivspedagogikk og mestringsmotivasjon som sitt hovedfelt.

Hun har lang erfaring med kursvirksomhet og utvikling av e-læring. Hun er genuint opptatt av hvordan voksne lærer best og hvor viktig motivasjon er.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60