EYSTEIN VICTOR VÅPENSTAD

PSYKISK HELSE, KRISER OG BARNS UTVIKLING

Eystein er klinisk psykolog (Pd.D), og liker å formidle faget i en vid betydning, både til fagfolk og et alminnelig publikum. Han har lang og bred erfaring fra ulike felter, og holder foredrag innen et bredt spekter av temaer, som psykisk helse og utvikling, barn, familie, samtaler, kriser og relasjoner.