EYSTEIN VICTOR VÅPENSTAD

PSYKISK HELSE, KRISER OG BARNS UTVIKLING

Eystein er klinisk psykolog (Pd.D), og liker å formidle faget i en vid betydning, både til fagfolk og et alminnelig publikum. Han har lang og bred erfaring fra ulike felter, og holder foredrag innen et bredt spekter av temaer, som psykisk helse og utvikling, barn, familie, samtaler, kriser og relasjoner.

FOREDRAG

TEMAER:

 • Småbarns psykiske helse og utvikling
 • Samtale med personer i krise
 • Ubevisst kommunikasjon
 • Miljøterapi
 • Barn og empati
 • Barn og familier
 • Barn og grensesetting
 • Barn og traumer
 • Normale vansker hos barn
 • Barnevern og bekymring for barn
 • Utbrenthet
 • Utbrenthet hos profesjonelle
 • Krisepsykologi
 • Traumer
 • Brukermedvirkning i helsevesenet
 • Relasjoners betydning for psykisk helse og utvikling
OM EYSTEIN

OM EYSTEIN

Eysten Victor Våpenstad er utdannet psykolog og Dr.philos ved Universitetet i Bergen. Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi, barne- og ungdomspsykologi, klinisk psykologi med psykoterapi. Han er også utdannet psykoanalytiker og barne- og ungdomspsykoanalytiker. I dag driver han privat spesialistpraksis, og er seminarleder og forsker ved RBKU Bergen.

Våpenstad har bakgrunn fra psykiatrisk poliklinikk, døgninstitusjon, familierådgivningskontor, fylkesnemd for barnevern, og har vært prosjektleder for prosjekt under den nasjonale handlingsplan mot selvmord.

Han har blant annet undervisningserfaring fra Universitetet i Bergen, RBKU, Norsk psykoanalytisk institutt og Institutt for psykoterapi.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60