FRODE DALE

FØRSTEGANGSLEDELSE OG LEDERSKIFTER

Frode er en svært erfaren rådgiver, forfatter, kurs- og foredragsholder, og har spesialisert seg på førstegangsledelse, lederskifter og lederutvelgelse. Han er svært opptatt av at ledere får trening i det de skal gjøre. Teorier er slik sett et viktig, men ikke tilstrekkelig utgangspunkt for målrettet og effektiv lederatferd.