FRODE DALE

FØRSTEGANGSLEDELSE OG LEDERSKIFTER

Frode er en svært erfaren rådgiver, forfatter, kurs- og foredragsholder, og har spesialisert seg på førstegangsledelse, lederskifter og lederutvelgelse. Han er svært opptatt av at ledere får trening i det de skal gjøre. Teorier er slik sett et viktig, men ikke tilstrekkelig utgangspunkt for målrettet og effektiv lederatferd.

 

FOREDRAG

 • På randen av ledelse – fra fagperson til førstegangsleder (2–3 timer)
 • Mellom to sjefsstoler – hvordan håndtere egne og andres lederskifter (2–3 timer)
 • Fra headhunting til hearthunting – hvordan jobbe helhetlig med rekruttering (2–3 timer)
 • Ledelse i praksis – fra begrep til grep (2–3 timer)
 • Å være leder for ledere (2–3 timer)

Foredragstemaene kan også leveres som treningskurs på 2–4 dager.

ØVRIGE KURS

En leders basiskompetanse:

 • en leders selvforståelse
 • en leders kommunikasjonsforståelse
 • veilederrollen i lederrollen
 • lederen som konflikthåndterer
 • lederen som teamansvarlig
 • ledelse og stressmestring
 • organisasjonsforståelse i praksis
 • arbeidsgiverrollen i lederrollen
 • lederen som rekrutteringsansvarlig
 • lederskifter – faser, roller og ansvar
 • leder- og ledelsesteorier i praksis
 • leder- og ledelsesutvikling – roller og ansvar

OM FRODE

Frode Dale har bakgrunn fra Forsvaret, og har spesialutdannelse innen leder- og organisasjonsutvikling.

Han har vært heltidstillitsvalgt og hovedansvarlig for leder- og organisasjonsutviklingen i Hæren.

Siden 1998 har han vært rådgiver og kursholder.

Han har skrevet en rekke bøker, artikler og rapporter om lederrollen.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60