FRODE FREDRIKSEN

ERFARINGS- OG FORSKNINGSBASERT OM MOBBING, SEKSUELL TRAKASSERING, VOLD OG OVERGREP

Frode er pedagog, skribent og en erfaren, engasjert og kunnskapsrik foredragsholder. Han holder erfarings- og forskningsbaserte kurs og foredrag om blant annet forebygging og håndtering av mobbing, seksuell trakassering, vold og overgrep. Frode har stor innsikt og bred praktisk erfaring innen disse fagområdene gjennom arbeid som rektor, prosjektleder, rådgiver og veileder, og kan tilpasse foredragene til både skoler, organisasjoner, fagmiljøer og bedrifter.

FOREDRAG

TEMAER

 • mobbing
 • seksuell trakassering
 • overgrep og vold mot barn og unge
 • barns og unges psykiske og seksuelle helse og utvikling
 • konsekvenser og forebygging av krenkelser
 • seksuell identitet og kjønnsuttrykk
 • det seksuelle språket i samfunnet og barn og unge
 • juridiske forhold omkring barns/unges rettigheter, plikter og ansvar for ansatte i skolen
 • forbudet mot seksuell trakassering og diskrimineringsvern
 • saksgang ved klage på det psykososiale miljøet i skolen
 • verktøy for kartlegging av det psykososiale miljøet i grupper og samtalemetodikk
OM FRODE

OM FRODE

Frode Fredriksen er utdannet lærer og skoleleder, og har tilleggsutdanning og sertifiseringer innen en rekke relevante fagområder. I dag er han rektor ved Berg montessoriskole.

Han har lang erfaring som arbeidstaker og leder innen nærings- og reiseliv, som lærer, prosjektleder for samarbeidsprosjekt innenfor fagfeltet barn og unges psykisk-seksuelle helse og forebygging av seksuell trakassering og overgrep i skolen, og som prosjektleder for et informasjonsprosjekt og forebyggende prosjekt mot ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.

Han er medlem i flere regionale og nasjonale fagnettverk: Medietilsynets Trygg bruk, Nasjonalt nettverk for seksualundervisning og Antidoping Norges nettverk for forebygging av dopingbruk i skolen.

I tillegg er han instruktør for Olweus-programmet mot mobbing og DU – depresjonsmestring for ungdom.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60