FRODE FREDRIKSEN

ERFARINGS- OG FORSKNINGSBASERT OM MOBBING, SEKSUELL TRAKASSERING, VOLD OG OVERGREP

Frode er pedagog, skribent og en erfaren, engasjert og kunnskapsrik foredragsholder. Han holder erfarings- og forskningsbaserte kurs og foredrag om blant annet forebygging og håndtering av mobbing, seksuell trakassering, vold og overgrep. Frode har stor innsikt og bred praktisk erfaring innen disse fagområdene gjennom arbeid som rektor, prosjektleder, rådgiver og veileder, og kan tilpasse foredragene til både skoler, organisasjoner, fagmiljøer og bedrifter.