GRETE FAREMO

MED INNSIKT FRA ET LIV SOM PROFILERT POLITIKER OG TOPPLEDER

Grete har gjennom ti år som statsråd og profilerte lederstillinger innen privat næringsliv, utviklet en sterk forståelse av forretningsliv politiske prosesser og samhandling med myndigheter på strategisk nivå. Hun er en dyktig formidler, og holder innsiktsfulle foredrag med bakgrunn i sin interessante erfaring og kompetanse.