GRETE FAREMO

MED INNSIKT FRA ET LIV SOM PROFILERT POLITIKER OG TOPPLEDER

Grete har gjennom ti år som statsråd og profilerte lederstillinger innen privat næringsliv, utviklet en sterk forståelse av forretningsliv politiske prosesser og samhandling med myndigheter på strategisk nivå. Hun er en dyktig formidler, og holder innsiktsfulle foredrag med bakgrunn i sin interessante erfaring og kompetanse.

FOREDRAG

“MITT LIV” I ORD OG TONER

I ord: Etter mer enn 20 år i offentligheten i Norge som statsråd, konserndirektør i Storebrand og sjef LCA i Vest-Europa i Microsoft, og nå som FN topp, tar hun i dette foredraget for seg ett eller flere av følgende temaer etter ønske:

  • politikerrollen (bakgrunn og resultater)
  • ”Å måtte gå av” (”Furre-saken” i 1996)
  • verdien av å veksle mellom næringsliv og politikk
  • lederskap
  • ”Ringen er sluttet”: om utvikling. Som leder av UNOPS (FNs kontor for prosjekttjenester) jobber hun igjen med utviklingssamarbeid på internasjonalt nivå. FN-organisasjonen har hovedkvarter i København er til stede i mer enn 80 land, har rundt 8000 medarbeidere og en omsetning på ca. 8 milliarder kroner. Hun deltar også i generalsekretær Ban Ki-Moons FN-reform-team og er plassjef for FN i København.

I toner: Sangen har hele tiden vært viktig hennes liv.  I mange år sang hun på profesjonelt nivå, og hun gjør fortsatt noen opptredener. Om ønskelig krydrer hun foredraget med et flott sanginnslag.

ETTER 22. JULI 2011 – OM SIKKERHET OG BEREDSKAP

22. juli 2011 ble Norge utsatt for det verste terrorangrepet i fredstid. 77 mennesker mistet livet da bomben smalt i regjeringskvartalet i Oslo, og senere, da terroristen gikk løs på ungdommene på Utøya. Hvordan kunne dette skje? 22. juli-kommisjonens konklusjoner og anbefalinger dannet grunnlaget for styrking av beredskapen i Norge. Som forsvars- og senere justis- og beredskapsminister, har hun hatt ansvaret for planer, endringsprosesser og gjennomføring av tiltak i en kritisk fase etter at terrorhandlingene fant sted. Hun forteller gjerne mer om hvordan de tenkte, handlet, og hvorfor.

HVOR GÅR LIKESTILLINGEN?

Etter et langt arbeidsliv konstaterer jeg at det fortsatt mangler mye på at kvinner er økonomisk likestilte med menn. Det handler om holdninger, valg og samfunnets prioriteringer.  Vi ser det for eksempel når det gjelder ansvar for familien, familieøkonomien / opptjening av pensjon, jakten på det perfekte og i lederstillinger.

OM GRETE

Grete Faremo er utdannet jurist, og har lang fartstid som blant annet rikspolitiker og toppleder i næringslivet.

Hun har vært statsråd i ti år, under tre forskjellige statsministre. og har hatt følgende ministerposter: bistandsminister, justisminister, olje- og energiminister, forsvarsminister og justis- og beredskapsminister.

I tillegg har hun hatt lederstillinger i blant annet Microsoft og Storebrand

I dag er hun leder for UNOPS, som er FNs kontor for prosjekttjenester, og plassjef for FN i København.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60