HÅKON MATRE AASARØD

IDENTITET, OMDØMME OG VEKST – MED ARKITEKTUR SOM VERKTØY

Håkon er en inspirerende foredragsholder med inngående kunnskap om hvordan omgivelsene påvirker oss, både som enkeltmennesker og som samfunn. Gjennom sin erfaring som praktiserende arkitekt og lærer ved Arkitekthøyskolen i Oslo, har Håkon tilegnet seg særlig kunnskap om det å bygge identitet, omdømme og vekst – med arkitektur som verktøy.

Som programleder for NRK TV og radiokåsør for P2 har Håkon utviklet en egen evne til å gjøre sammensatte temaer engasjerende og tilgjengelig for folk flest.

Håkons foredrag er humørfylte og engasjerende, med matnyttige råd og tips om hvordan bedre å planlegge og forstå omgivelsene våre. I tillegg til å dele av sine egne erfaringer som praktiserende arkitekt, viser Håkon til nyttige referanser og avdekker en rekke myter og etablerte sannheter om arkitektur, planlegging og omdømmebygging.