INGRID GRIMSMO JØRGENSEN

FOREBYGGING AV MOBBING, FORELDREVEILEDNING
OG SAMTALER MED BARN OG UNGE

Ingrid er en populær foredragsholder som bruker mye humor i foredragene sine. Hun er et fyrverkeri på scenen, og har en direkte stil som motiverer og engasjerer tilhørerne. Du vil garantert trekke på smilebåndet når hun forteller historier fra eget liv om småbarnstiden – til livet med tenåringer i huset. Gjennom motiverende eksempler, ulike verktøy og faglig dybde vil hun gi deg større trygghet i samarbeid med barn og unge.

Hun holder praksisnære foredrag om:

– hvordan voksne kan forebygge og håndtere mobbeatferd hos barn
– hvordan voksne kan utvikle et godt samspill med barn uten konflikter
– hvordan bedre forstå barns følelser og tanker
– hvordan snakke med barn om sensitive temaer
– hvordan voksne kan utvikle egen relasjonskompetanse
– hvordan barn kan bli bedre på sosialt samspill, og hvilke sosiale ferdigheter som forebygger mobbeatferd

Foredragene passer for foreldre, barnehager, skoler, helsestasjoner og andre som har barn og unge som målgruppe. Hun tilpasser opplegget etter kundens behov og situasjon, og får svært gode tilbakemeldinger.