INGRID GRIMSMO JØRGENSEN

FOREBYGGING AV MOBBING, FORELDREVEILEDNING
OG SAMTALER MED BARN OG UNGE

Ingrid er en populær foredragsholder som bruker mye humor i foredragene sine. Hun er et fyrverkeri på scenen, og har en direkte stil som motiverer og engasjerer tilhørerne. Du vil garantert trekke på smilebåndet når hun forteller historier fra eget liv om småbarnstiden – til livet med tenåringer i huset. Gjennom motiverende eksempler, ulike verktøy og faglig dybde vil hun gi deg større trygghet i samarbeid med barn og unge.

Hun holder praksisnære foredrag om:

– hvordan voksne kan forebygge og håndtere mobbeatferd hos barn
– hvordan voksne kan utvikle et godt samspill med barn uten konflikter
– hvordan bedre forstå barns følelser og tanker
– hvordan snakke med barn om sensitive temaer
– hvordan voksne kan utvikle egen relasjonskompetanse
– hvordan barn kan bli bedre på sosialt samspill, og hvilke sosiale ferdigheter som forebygger mobbeatferd

Foredragene passer for foreldre, barnehager, skoler, helsestasjoner og andre som har barn og unge som målgruppe. Hun tilpasser opplegget etter kundens behov og situasjon, og får svært gode tilbakemeldinger.

FOREDRAG

FORELDREKOMPETANSE – HVORDAN KAN ET LEKENDE SAMARBEID OG GOD KONFLIKTHÅNDTERING FOREBYGGE MOBBEATFERD?

Foredraget handler om at vi foreldre kan fremme sosial kompetanse hos barn gjennom et fokus på trygge relasjoner, godt samspill, god kommunikasjon og lekende konflikthåndtering.

TRYGGE FORELDRE OG SUTRETE BARN – HVORDAN KAN FORELDRE FORSTÅ BARNET INNENIFRA?

Kvaliteten på relasjonen mellom deg og barna har stor betydning for utvikling, trivsel, trygghet og læring for barn. Foredraget handler om å fremme barns selvfølelse gjennom god kommunikasjon og godt samspill uten kjefting og uvennskap.

HVA ER MOBBING, OG HVORFOR MOBBER VI HVERANDRE?

Det er viktig å oppdage om ditt barn erter andre barn på en måte som er sårende. Hvordan kan man forebygge at barn mobber eller stenger andre ute? Og hva skal man gjøre når barnet mobber andre barn? Foredraget kan kombineres med andre temaer.

SAMTALER MED BARN

Hvordan kan voksne bli bedre til å snakke med barn om sensitive temaer? Dette er en særdeles viktig kompetanse å ha hvis barn utsettes for vold og overgrep. Men også hvis barnet ikke har det bra eller har opplevd noe krenkende. Foredraget tar utgangspunkt i den dialogiske samtalemetoden og passer for alle voksne som ønsker å bli flinkere til å snakke med barn.

BARN OG SOSIALE MEDIER

Mange foreldre opplever en digital generasjonskløft, og vi bekymrer oss ofte unødvendig mye for barn som er mye på nettet. Men barn trenger å lære seg sosiale spilleregler på nett, på samme måte som i skolegården. Vi ser at digital mobbing har store konsekvenser for den som blir rammet. Foredraget handler om hva foreldre kan gjøre for å utvikle digital dømmekraft og sosiale ferdigheter på nettet hos sine barn.

HJEM-SKOLE-SAMARBEID

Foreldre er en av flere suksessfaktorer for et bedre læringsmiljø for barna. Foredraget handler om hva vi foreldre kan bidra med på skolearenaen for å skape større trivsel, fremme et godt læringsmiljø og forebygge mobbing.

FORELDREVEILEDNING I BARNEHAGE OG SKOLE – HVORDAN FÅ TIL GODT SAMSPILL MED FORELDRE

Foreldre er en av flere suksessfaktorer for et bedre læringsmiljø for barna. Foredraget handler om hva vi foreldre kan bidra med på skolearenaen for å skape større trivsel, fremme et godt læringsmiljø og forebygge mobbing.

OM INGRID

OM INGRID

Ingrid Grimsmo Jørgensen er pedagog (cand. polit i pedagogikk), med en fordypning innenfor barn og unges psykiske helse, utviklingspsykologi, relasjonskompetanse, konflikthåndtering, mobbing og kommunikasjon med barn. Hun har arbeidserfaring fra barnehage, grunnskole, barne- og ungdomspsykiatri og rusbehandling.

Hun er nå ansatt ved Høgskolen i Lillehammer, og har veiledet studenter, undervist og drevet med forskningsformidling i flere år. Hun har tatt doktorgradskurs innen temaene barns og unges kompetanseutvikling, metodiske tilnærminger i forskning om barns og unges kompetanseutvikling, og vitenskapsteori og forskningsetikk.

Hun har videreutdanning innen mentaliseringsbasert familieterapi og mentaliseringsbasert miljøterapi for unge med rusproblematikk.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60