JANNE HAALAND MATLARY

MENNESKERETTIGHETER OG INTERNASJONAL POLITIKK

Janne er professor i internasjonal politikk, og har også en bred politisk bakgrunn. Hun er en dyktig, spennende og underholdende foredragsholder som har sikkerhets- og forsvarspolitikk, menneskerettigheter og offentlig diplomati som sine ekspertområder.

FOREDRAG

TEMAER

  • Å lede seg selv og andre under risiko. Hva kan vi lære fra militær ledelse
  • Internasjonal politikk: strategisk tenkning, sikkerhetspolitikk, EU, menneskerettigheter, norsk utenrikspolitikk.
  • Vatikanet og den nye paven.
  • Geopolitikk, Europa/Russland og politisk risiko for næringslivet

GEORISK – GEOPOLITISK RISIKOANALYSE

Næringslivet er selv ekspert på markedsrisiko, men mangler ofte kompetanse på politisk risiko. Sverre Diesen, Janne Haaland Matlary og Øyvind Østerud har komplementær ekspertise på geopolitisk risikoanalyse, og tilbyr et strategiseminar for næringsliv og samfunnsaktører. Les mer

OM JANNE

OM JANNE

Janne Haaland Matlary er statsviter og professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo. Hun jobber også med risiko ved Forsvarets høyskole, og er rådgiver for Det pavelige råd.

Hun har tidligere vært forsker, statssekretær i Utenriksdepartementet og vararepresentant på Stortinget.

Matlary har medvirket til en rekke bøker og publikasjoner, og er spaltisk i blant annet Aftenposten og Dagens næringsliv.

Hun holder foredrag for både næringsliv og offentlige aktører.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60