JANNE HAALAND MATLARY

MENNESKERETTIGHETER OG INTERNASJONAL POLITIKK

Janne er professor i internasjonal politikk, og har også en bred politisk bakgrunn. Hun er en dyktig, spennende og underholdende foredragsholder som har sikkerhets- og forsvarspolitikk, menneskerettigheter og offentlig diplomati som sine ekspertområder.