JON MORTEN MELHUS

HUMOR OG BEGEISTRING – LATTERLIG LØNNSOMT!

Jon Morten er siviløkonom med bred erfaring som leder og rådgiver, og er en av landets mest benyttede foredragsholdere. Han holder faglige, men svært underholdende foredrag om betydningen av humor, begeistring og begeistringsledelse for å skape resultater i offentlige og private kunnskapsvirksomheter.

FOREDRAG

HUMOR OG BEGEISTRING: LATTERLIG LØNNSOMT

I dette faglige, men svært underholdende foredraget påpeker Jon Morten viktigheten av humor og begeistring på arbeidsplassen og i kompetansesamfunnet for å skape gode prestasjoner. Han mener at mer humor og begeistring på jobben gir mer engasjerte medarbeidere, og ønsker å fremme en humoristisk og åpen kommunikasjonsform som stimulerer trivsel, nytenking og og gode resultater. Han ser på de fem elementene som skaper begeistring hos enhver medarbeider, uansett hva de jobber med, og på hvilket nivå. Han snakker om organisasjonsutvikling, samspill og begeistring mellom mennesker, og hvordan humor virker på oss medisinsk, psykisk og sosialt. Det er vanligvis medarbeidernes motivasjon og entusiasme som bestemmer om virksomheten lykkes eller ikke i sin bransje. Han er tydelig på at humor og begeistring er latterlig lønnsomt og latterlig lurt for alle virksomheter som ser behov for omstilling, innovasjon og en motivert og kundeorientert bedriftskultur.

BEGEISTRINGSLEDELSE I LOVENDE OG LABRE TIDER

Begeistringsledelse handler om hvordan lederen best skal få gode resultater gjennom å motivere og inspirere sine medarbeidere. Her ser vi på de fem elementene som skaper begeistring hos enhver medarbeider, uansett hva de jobber med og på hvilket nivå, hva lederen kan gjøre for å legge forholdene til rette for dette, og de tre grunnleggende kjennetegn for begeistringsledelse. BegeistringsBarometeret, som er utviklet i samarbeid med TNS Gallup, er en riksdekkende undersøkelse som måler ledernes evne til å begeistre, og medarbeidernes egen begeistring, og som ser dette i sammenheng med virksomhetens produktivitet og kunde-/brukerlojalitet. Foredraget omhandler også endring og hvordan redusere motstand mot endring. Teori og forskningsresultater kobles mot en rekke cases fra ulike virksomheter, og foredraget gir god underholdningsverdi i tillegg til det faglige utbyttet.

OM JON MORTEN

OM JON MORTEN

Jon Morten Melhus er utdannet siviløkonom, og har allsidig og bred ledererfaring fra blant annet Den norske opera, Radio 1, Mot i brøstet, Stig og Stein idélaboratorium og reklamebyråer. I dag driver han eget selskap, og er en mye brukt foredragsholder.

Sammen med Trond Haugen har han skrevet fem bøker om begeistring.

Jon Morten er også entertainer og fotograf.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60