JUNE KRISTIN LIMA BRU

SAMARBEID SOM SKAPER LØNNSOMHET OG UTVIKLING

June er forfatter av “Den norske ledelsesmodellen”, og har lang ledererfaring på topp- og mellomnivå i ulike bransjer. Hun har også vært aktiv i humanitært arbeid i en årrekke. June holder tankevekkende, inspirerende og spennende foredrag om ledelse og bedriftskultur.