JUNE KRISTIN LIMA BRU

SAMARBEID SOM SKAPER LØNNSOMHET OG UTVIKLING

June er forfatter av “Den norske ledelsesmodellen”, og har lang ledererfaring på topp- og mellomnivå i ulike bransjer. Hun har også vært aktiv i humanitært arbeid i en årrekke. June holder tankevekkende, inspirerende og spennende foredrag om ledelse og bedriftskultur.

FOREDRAG

MENNESKEVERD I LEDELSE

Norsk næringsliv er lønnsomt og har hatt en eventyrlig vekst de siste 60 årene. En viktig bit er hvordan disse foretakene ledes. Den norske ledelsesmodellen legger vekt på likeverd, rettferdighet, medbestemmelse og åpenhet, og tillit er en sentral faktor. En bedriftskultur bygget på disse elementene vil bidra til verdiskaping, vekst og utvikling samt en bedre bunnlinje.

Tilbakemeldinger hun har fått fra deltakere, er “utrolig interessant”, “spennende”, “tankevekkende”, “inspirerende”, “ikke tenkt på det på denne måten før. Så bra!” og “fantastisk foredrag”. Hun opplever at deltakerne lærer noe nytt som de kan ta med seg videre i sitt arbeid.

ANDRE TEMAER

  • motivasjon
  • bruk din intuisjon som leder
  • lederrollen
  • konflikthåndtering: skjær gjennom og skap endring!
  • hvordan bygge en god, solid og lønnsom bedriftskultur
  • utvikling av selvkontroll som leder. Holde hodet kaldt og hjertet varmt.
  • verdighetskurs

OM JUNE

June Kristin Lima Bru er høgskoleutdannet innen økonomi, administrasjon, ledelse og coaching. Hun har over 20 års ledererfaring på topp- og mellomnivå fra ulike bransjer som salg og service, olje, finans, eiendom og byggebransjen, og har bred erfaring fra internasjonal virksomhet innen både olje og finans (Geco/Schlumberger og Pareto). Siste årene i Pareto-konsernet satt hun sammen med hovedeier Svein Støle i styret i datterselskapet Pareto PPN.

Hun har i tillegg lang erfaring fra humanitært arbeid gjennom egen hjelpeorganisasjon i årene 1999-2009. Hun er grunnlegger av Norsk lederkonferanse på Jæren og forfatter av "Den norske ledelsesmodellen". June er også samarbeidspartner i Global Dignity Rogaland, et samarbeidsprosjekt mellom Global Dignity Norge, Rogaland Idrettskrets og Norsk Ledelse.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60