KARIN FEVAAG LARSEN

BEGEISTRING OG NY GIV I ARBEIDSHVERDAGEN

Et svært etterspurt og fargerikt foredrag som skaper begeistring og gir ny giv til egen hverdag. Karin er både raus og energisk, og hun inspirerer med sin bruk av både humor og ord til ettertanke.