KJARTAN EIDE

KJETIL & KJARTANS TIPS MOT MOBBING

Kjartan mestrer den fine balansen mellom innsikt, humor og alvor, og holder svært engasjerende og populære foredrag om mobbing. Laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med mobbeforskere, gir forestillingen Kjetil & Kjartans tips mot mobbing en innføring i hvordan man kan redusere mobbing i skolen – som både skaper engasjement, inspirasjon og ettertanke.