KJARTAN LEER-SALVESEN

PROFESJONSETIKK, TAUSHETSPLIKT OG MELDEPLIKT

Kjartan er etiker og teolog. Han er opptatt av å forstå etikk gjennom arbeid med dilemmaer fra arbeidshverdagen. Kjartan holder praksisnære og engasjerende foredrag om profesjonsetikk, taushetsplikt og meldeplikten til barnevernet.