KJARTAN LEER-SALVESEN

PROFESJONSETIKK, TAUSHETSPLIKT OG MELDEPLIKT

Kjartan er etiker og teolog. Han er opptatt av å forstå etikk gjennom arbeid med dilemmaer fra arbeidshverdagen. Kjartan holder praksisnære og engasjerende foredrag om profesjonsetikk, taushetsplikt og meldeplikten til barnevernet.

FOREDRAG

TAUSHETSPLIKT OG MELDEPLIKT I SKOLEN

Taushetsplikten er en sentral del av de fleste profesjonsetiske retningslinjer. Men hvorfor er den viktig? Hvilke grenser setter taushetsplikten for læreres arbeid med elevsaker? De siste årene har mediene satt sterkt fokus på skadevirkningene av å vokse opp med vold, misbruk eller omsorgssvikt. Lærere blir i større grad utfordret på meldeplikten til barnevernet. Men når inntreffer meldeplikten til barnevernet, og hvordan kan lærere arbeide med bekymringssaker på en måte som er forsvarlig både juridisk og organisatorisk?

I foredraget snakker Kjartan om disse problemstillingene “nedenfra”, dvs. med utgangspunkt i diskusjoner av realistiske dilemmaer fra skolehverdagen.

ØVRIGE TEMAER

  • profesjonsetiske retningslinjer
  • religion og populærkultur
  • bruk av film i undervisning

“Ryddig, kunnskapsrikt og matnyttig foredrag om teieplikt og meldeplikt. Burde vore obligatorisk for alle oss som jobbar tett på ungdomar.”

Arnt Ole GrimstadRektor, Sunnmøre folkehøgskule

OM KJARTAN

Kjartan Leer-Salvesen er utdannet teolog, og skriver nå doktorgrad innen profesjonsetikk og beslutningsforskning, der han forsker på læreres og presters meldinger til barnevernet.

Han har i mange år også vært frilans filmkritiker for avisen Vårt Land.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60