LARS GRYTBAKK

HVORDAN OPPNÅ DE RESULTATENE DU ØNSKER?

Lars er en erfaren foredragsholder med den unike evnen til å kombinere kunnskap, refleksjon og humor. Han jobber med ett hovedmål, på mange forskjellige måter: å hjelpe mennesker og organisasjoner til å oppnå resultatene de ønsker. Livet er og har vært hans skole, og han deler raust av sine erfaringer fra arbeid med mennesker i alle aldre, faser av livet og i mange forskjellige bransjer. Lars holder motiverende, nyttige og underholdende foredrag om emner som trivsel, arbeidsglede, arbeidsmiljø og motivasjon.

FOREDRAG

MOTIVASJON OG ENDRINGER

Dette foredraget handler bl.a. om hva motivasjon egentlig er, og hva som er noen av forutsetningene for å skape mer motivasjon i hverdagen. Du blir kjent med sammenhengene mellom dine egne verdier, holdninger og motivasjon, og hva som er noen av forutsetningene for å oppleve mer energi og overskudd i hverdagen. Hvordan håndtere endringer og omstillinger på gode måter, og hvordan beholde motivasjonen i krevende tider er også temaer som kan vektlegges i dette foredraget.

VERDIER OG ARBEIDSMILJØ

Å følge sine verdier og sørge for at de blir positivt «stimulert» i hverdagen, er viktige forutsetninger for ha gode dager. Verdiene våre påvirker bl.a. våre valg, mål, motivasjon og relasjoner, og er noe av det som direkte innvirker på våre resultater og livskvalitet. Å bruke verdiene våre som «verktøy» når det gjelder valg av jobb, oppgaver, relasjoner og mål, bidrar til at det blir lettere å velge, og gjøre det som er riktig for oss. Dette foredraget synliggjør hvordan verdier har stor innflytelse på hvem vi er, hva vi gjør, og valgene vi tar. Gjennom å bli kjent med egne og kollegers verdier vil også miljøarbeidet i bedriften bli mer meningsfylt, praktisk og resultatorientert.

TRIVSEL OG ARBEIDSMILJØ

Et godt arbeidsmiljø starter alltid ett sted: mellom ørene på hver enkelt av oss. Å utvikle og beholde et godt arbeidsmiljø som folk ønsker å være en del av er både krevende og spennende. Miljø- og kulturarbeid handler ofte om verdier, holdninger, adferd, mål og visjoner. Et ofte undervurdert område i miljøarbeid er de psykologiske behovene til oss mennesker. De påvirker oss hele tiden, og er derfor viktig at blir inkludert i miljøarbeidet. Det handler om å få brukt sine egenskaper og talenter, i et miljø hvor de personlige verdiene blir ivaretatt og «stimulert», i en hverdag hvor systemer og rutiner også bidrar til at folk får utvikle seg og opplever mestring.

PSYKISK HELSE OG FRAFALL I SKOLEN
DET LIVETS SKOLE HAR LÆRT MEG – OM SKOLEN

Dette foredraget er for lærere, foreldre og andre som jobber med barn og unge, og psykisk helse.

«Jeg har mange ganger gjennom livet tenkt: Det er noe som mangler! Ikke i de gode dagene hvor det var lett å være positiv og optimistisk, men i de dagene hvor livet ble vanskelig. Det er akkurat som om det mangler en bruksanvisning! Den som handler om å være forberedt.»

Jeg droppet selv ut av skolen, startet egen bedrift som 22-åring, og har mange års erfaring med å jobbe med barn og unge som sliter. Dette foredraget handler om egne erfaringer, psykisk helse og frafall i skolen.

Temaer:

  • Det livets skole har lært meg om skolen
  • Vi skal forberede barna på en fremtid vi ikke vet noe om
  • Hvilke talenter forvalter du?
  • Det finnes ikke umotiverte barn.
  • Motivasjon og mestring.
  • Talenter, egenskaper og verdier.
  • Hvordan jobbe forebyggende med psykisk helse?


Lars tilpasser foredragene sine etter ønsker og behov, og flere av temaene kan også leveres som kurs.

“Lars har bidratt til utvikling og gjennomføring av kommunikasjonskurs for Customer Service. Han er sterk på mellommenneskelige relasjoner, skaper god kontakt med kursdeltakere, noe som igjen resulterer i stort engasjement hos deltakerne. Lars er erfaren, målrettet, fleksibel og imøtekommende.”

Tore RønnebergKnowledge Manager, EVRY

“Jeg kan på det varmeste anbefale Lars’ skarpe blikk og lune smil. Han gir mye verdi for pengene, og han gjør det på en varm og trygg måte.”

Andreas Løes NarumCand. psychol.
OM LARS

OM LARS

Lars Grytbakk startet egen bedrift i en alder av 22 år, og har lang erfaring fra arbeid med utvikling og opplæring i alt fra store konserner, kommuner og servicebedrifter, helseforetak, mediaselskaper, IT-bedrifter og skoler.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60