LINDA SUSANNE KRÜGER

RUSMISBRUK I HJEMMET,
Å VÆRE EN VARSLER

Linda er en engasjert, åpen og ærlig foredragsholder. Hun tegner et realistisk bilde av hvordan det var å vokse opp med en alkoholisert pappa. Med bakgrunn som leder i helsevesenet holder hun også foredrag om varsling og kritikk, og hvilke opplevelser hun selv har med å si fra om kritikkverdige forhold – og få status som varsler.