LISA VIVOLL STRAUME

POSITIV PSYKOLOGI

Lisa har doktorgrad i positiv psykologi, og er kjent som en faglig dyktig, engasjerende og underholdende foredragsholder. Lisa er opptatt av hvorfor mennesker er fornøyde og lykkelige på jobb. Der tradisjonell psykologi ofte er sykdomsorientert, bidrar positiv psykologi til å gi kunnskap om hvordan man kan viderutvikle livene til friske mennesker, og tilrettelegge for personlig vekst.

FOREDRAG

ENDRING OG UTVIKLING

Alle mennesker og organisasjoner er mer eller mindre i konstant endring og utvikling, noen ganger som en planlagt prosess, andre ganger som et resultat av tilfeldigheter. Vi kan være passive, eller vi kan gjøre aktive grep for at endringer skal gå i en positiv retning. Hva velger du?

FLYT SOM RESSURS

Har du tenkt på hvem du er når du er på ditt beste? Når du er så oppslukt og engasjert at du glemmer tid og sted? Denne opplevelsen kalles flyt, og er på mange måter en strevsom form for lykke. Flyt henger nært sammen med andre fenomener, som læring, utvikling, motivasjon, interesse og energi, og er en fantastisk ressurs. Hvor er din flytsone?

PERSONLIG UTVIKLING

Personlig vekst er den strevsomme formen for lykke, og kan være et resultat av både tilfeldige hendelser og bevisst valg. Kjenner du dine signatur-styrker?

HELSEFREMMING

Det tradisjonelle perspektivet dreier seg i stor grad om å behandle eller redusere risiko for sykdom. Dette er både verdifullt og viktig, men ikke tilstrekkelig. Vi er nødt til å bygge på de faktorene som faktisk fremmer god helse. Vil du bidra til å skape helsefremmende arbeidsplasser?

MENTAL TRENING

Treningen består i å lære ulike teknikker for å forstå og regulere egne følelser, tanker, relasjoner og atferd. Lisa har mange ulike verktøy og teknikker innen mental trening. Vil du vite mer om denne verktøykisten?

OM LISA

OM LISA

Lisa Vivoll Straume har doktorgrad i positiv psykologi fra NTNU, med spesialisering innen organisasjonspsykologi, kognisjon og emosjonspsykologi, og statisk forskning på opplevelseskvaliteter. Hun har jobbet med dette fagfeltet i både forskning og praksis siden 2002. Hun er grunnlegger og faglig leder i selskapet Mind AS.

Hun har utviklet veiledningsprogram innen personlig vekst, lederutvikling og mental trening.

Lisa har flere sentrale roller i det internasjonale forskningsmiljøet, og er gjesteforeleser på universitetsnivå.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60