LISBETH SÆTHER STORLI

SELVLEDELSE, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON

Lisbeth snakker levende og engasjert om temaer som selvledelse, medarbeiderskap og ledelse, og mener at kommunikasjon er selve limet i en organisasjon. Hun inviterer til både dialog og refleksjon, og er opptatt av at kursene skal gi praktisk nytteverdi. Lisbeth deler enkle verktøy og modeller som kan brukes i hverdagen.

Fellesnevneren for utvikling – både av den enkelte leder, medarbeider og team – handler først og fremst om økt bevissthet, sier hun, og understreker at skal man endre atferd og vaner, må man starte med et lite dypdykk i seg selv, og tilegne seg kunnskap om hva som virker i relasjon til andre.