MATS KRISTENSEN

LEDERUTVIKLING, COACHING OG LÆRING I ORGANISASJONER

Mats er en svært inspirerende foredragsholder som lett skaper engasjement gjennom sin smittende entusiasme og sitt fokus på sentrale temaer for ledere og medarbeidere. Han har lang erfaring fra både næringslivet og Forsvaret, og holder foredrag og kursvirksomhet innen lederutvikling, coaching og læring i organisasjoner. Mats gir publikum en spennende og givende opplevelse, og noe nyttig og konkret du kan ta med deg hjem – og gjøre noe med. Læring å glede seg til!

 

FOREDRAG

EFFEKTIV LÆRING – FREMTIDENS KONKURRANSEFORTRINN

Læring og utvikling blir stadig mer sentralt for virksomheter, og dette vokser i takt med et økende kompetansebehov i alle bransjer. Dagens læringssamfunn går mot at læring må skje kontinuerlig, for å gjøre seg relevant for fremtiden – og utviklingen drar i retning av at læringen er tilpasset individuelle behov, og fleksibel i forhold til tid og sted. Digitalisering og teknologianvendelse vil være avgjørende virkemidler for effektiv og nyttig læring, og dette foredraget gir input på hvordan ledere og fagspesialister kan utnytte dette som et konkurransefortrinn for seg og sin virksomhet.

INSPIRASJONSLEDELSE OG JAKTEN PÅ DET EKSTRAORDINÆRE

Effektiv ledelse er avgjørende for å ha produktive og engasjerte ansatte, som oppnår gode resultater for organisasjonen. De dyktigste lederne klarer å få ansatte til å levere bedre enn hva de selv trodde var mulig, fordi de gløder for jobben og det de søker å oppnå med andre. Du får demonstrert hvordan en leder kan være en rollemodell, kommunisere inspirerende, vise omtanke og gi intellektuelle utfordringer – og gjennom dette oppnå ekstraordinære resultater. Foredraget gir konkrete og nyttige innspill til hva slags lederadferd som gir virkning – alt solid fundert i ledelsesforskningen.

COACHENDE LEDELSE OG MEDARBEIDERSKAP

Coaching er en metode som er relevant for alle mennesker og i alle typer roller: ledere, ansatte, kolleger, foreldre, pårørende og ikke minst for et verdifullt medmenneske. Effektiv coaching utvider andre menneskers bevissthet, og utvikler dem til å bli dyktigere til å håndtere egne utfordringer i hverdagen. Foredraget fokuserer på essensielle og virkningsfulle coachingferdigheter, og deltagerne får med seg nyttige verktøy –  for effektiv bruk og anvendelse i hverdagen.

“Meget dyktig foredragsholder. Han er dyktig på å kombinere et faglig innhold på høyt nivå med å engasjere og involvere publikum. Allerede fra første minutt hadde han skapt interesse om sitt tema, og han klarer på en unik måte å kombinere bruk av det digitale, med motiverende oppgaver og refleksjon i salen, med et tydelig og inspirerende foredrag.”

Runar HeggenDaglig leder, HR-huset

“Engasjerende foredragsholder som på en lett og ledig måte evner å kombinere faglig tyngde og innhold med humor og humør, noe som ofte bidrar til å skape en opplevelse som «sitter» hos tilhørerne.”

Bjarte JohannssenVP People and Organization Development, Aker Solutions

Engasjerer sitt publikum med et tydelig budskap og en smittende entusiasme.

Knut ThorbjørnsenLearning Manager, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA
OM MATS

OM MATS

Mats Kristensen er Executive Master of Management (EMBA) fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering i lederutvikling, HR og prestasjonsledelse. Tidligere har han Bachelor i ledelse fra Krigsskolen og utdanning innen idrettsledelse fra Norges Idrettshøyskole.

Han har lang erfaring fra internasjonal business og selskaper som General Electric, Schneider Electric og Orkla, etter 9-års lederkarriere i Forsvaret. I dag er han Partner & Head of Learning & Development i Leadership Weekly.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60